Suurin osa meistä suomalaisista on jossain elämänsä vaiheessa syystä tai toisesta osatyökykyinen. Osatyökykyisyyttä voi aiheuttaa vamma, sairaus tai vaikka yllättävä elämänmuutos. Osatyökykyisiä voivat olla myös nuoret tai aikuiset, joilla on vaikeuksia työllistyä. Osatyökykyisyys on siis moninainen käsite, mutta tärkeintä on keskittyä olemassa olevaan työkykyyn. SATAOSAA-hanke on osatyökykyisen asialla. Hankkeen avulla yhdistetään osatyökykyisten asioita hoitavat ihmiset yhdeksi yhtenäiseksi palveluverkostoksi. Näin osatyökykyinen saa pulmalliseen tilanteeseensa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda Satakuntaan uusi yhtenäinen verkosto, joka palvelee jokaista asiakasta yksilöllisesti. Verkosto auttaa osatyökykyistä siirtymään joustavasti töihin opintojen, sairausloman, työttömyyden tai muun tilanteen jälkeen. Osatyökykyinen on aina itse osallisena oman polkunsa suunnittelussa. Hän voi siis olla entistä aktiivisemmin mukana omien tavoitteidensa asettamisessa. Jos työelämään siirtyminen ei ole ajankohtaista, saa asiakas silti yksilöllistä tukea: verkosto tukee arjen hallintaa ja edistää asiakkaan osallisuutta.

SATAOSAA-hanke tulee sanoista Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen. Se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeeseen. Hanke on osa Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen, Satasoten, toteuttamista ja sitä hallinnoi Porin kaupunki.

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Elina Patana
044 701 0057

Projektisihteeri
Kirsi Harjula
044 701 0059

Projektisuunnittelijat:

  • Sari Hatanpää, puh. 044 701 6836
  • Sari Ljungman, puh. 044 701 6835
  • Tarja Mannila, puh. 044 701 6838
  • Tero Mäkinen, puh. 044 701 6834
  • Tiia Nieminen, puh. 044 701 0065
  • Mari Takala, puh. 044 701 6837
  • Niina Tammi, puh. 044 701 0069
  • Jaana Tuomela, puh. 044 701 3345

etunimi.sukunimi@pori.fi

 

Twitter: @KuTyHankkeet #SATAOSAA #OTEhanke