Satakunnan sote- ja maakuntauudistus koskettaa noin 11 000 työntekijää, joista noin 1 000 työntekijän työ liittyy aluehallintoon ja noin 10 000 työntekijän työ liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Muutoksessa mukana olevat organisaatiot löytyvät tältä sivulta.


Ajankohtaista

Henkilöstöinfo suorana verkkolähetyksenä keskiviikkona 14.6. klo 13-15

Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöinfo pidetään suorana verkkolähetyksenä keskiviikkona 14.6. klo 13-15. Tilaisuus on suunnattu kaikille sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijöille, ja siinä kerrotaan valmistelun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuuden järjestämisaikana 14.6. saatavilla oleva tieto ja aineisto perustuu lakiluonnoksiin, joihin eduskunta käsittelyssään voi vielä tehdä muutoksia.

Olet tervetullut seuraamaan tilaisuutta osoitteessa https://www.youtube.com/c/SatakuntaFi-Finland ja lähetys jää samaan osoitteeseen tallenteena myöhemmin katsottavaksi. Katseluun ei vaadita kirjautumista, vaan tilaisuus näytetään julkisena. Voit mielellään välittää tietoa tilaisuudesta eteenpäin.

Voit esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen etukäteen, viimeistään 7.6., tällä sähköisellä lomakkeella https://my.surveypal.com/henkilostoinfo-14-6-2017-kysely. Osaan kysymyksistä vastataan lähetyksessä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan Satakunta2019-verkkosivulla (osoite http://www.satakunta2019.fi/?page_id=581).

Pyydämme välittämään tämän kutsun kaikille organisaationne työntekijöille. Henkilöstö voi katsoa lähetyksen kukin omalta koneeltaan selaimen kautta tai työyhteisöt voivat järjestää yhteisen katselutilaisuuden, erityisesti jos kaikilla ei ole mahdollisuutta katsoa tilaisuutta työssä tai ole omaa tietokonetta.

Ohjelma
Tilauksen avaus & yleinen muutoksen läpikäynti
maakuntajohtaja, maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitto

Satakunnan sote- ja maakuntauudistusTäydentävää aineistoa sote- ja maakuntauudistus (14.6.2017)
konsernihallinto, talous, henkilöstö, maakuntavaalit – maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä Satakuntaliitto
aluekehitys, rakennerahastot, maakuntastrategia – maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma

Muutos sote-näkökulmasta
muutosjohtajaTerttu Nordman Satasote

Muutos kasvupalveluissaTäydentävää aineistoa Kasvupalvelut (14.6.2017)
ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskus

Muutos maaseutupalveluissa
yksikön päällikkö Pekka Antila Satakunnan ELY-keskus

Muutos pelastustoimessa
aluepalopäällikkö Petri Ekberg Satakunnan pelastuslaitos

Muutos alueiden käytön suunnittelussa, liikenteessä ja ympäristössä
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakuntaliitto – Alueidenkäyttö liikenne luonnonvarat palvelukokonaisuudet (14.6.2017)

Muutos henkilöstöön liittyen työnantajan näkökulmastaTäydentävää aineistoa henkilöstökysely – kysymyksiä ja vastauksia (14.6.2017)
muutosjohtajaTerttu Nordman Satasote

Muutos henkilöstön näkökulmasta
Johanna Rantanen puheenjohtaja Tehy, ao 252

Loppupuheenvuoro & yhteenveto
maakuntajohtaja, maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitto


Valtakunnallisia tiedotteita henkilöstöön liittyen
Henkilöstösiirrot valtiolta -ryhmän kokoustiedote 10.5.2017


Ajankohtaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta Satakunnassa ja valtakunnallisesti:
Satakunnan maakuntauudistuksen kokonaisuus ja mukana olevat organisaatiot (osoite http://www.satakunta2019.fi/?page_id=240)
Satakunnan sote-uudistuksen Satasote kokonaisuus ja mukana oleva organisaatiot (osoite https://www.satasote.fi/?page_id=34)

Maakuntauudistus Satakunta 2019
verkkosivu www.satakunta2019.fi
Facebook www.facebook.com/satakunta2019
Twitter www.twitter.com/satakunta2019

Sote-uudistus Satasote
verkkosivu www.satasote.fi
Facebook www.facebook.com/satasote
Twitter www.twitter.com/satasote1

Alueuudistus.fi
verkkosivu www.alueuudistus.fi
Facebook www.facebook.com/sotejamaakuntauudistus


Henkilöstön siirtyminen
Siirtyvä henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.


Työehtosopimus ja neuvotteluosapuolet
Maakunnissa sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), joka laajenee koskemaan myös maakuntatyönantajaa. KT Kuntatyönantajat säilyy työnantajakeskusjärjestönä ja se neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset. Nykyinen työnantaja vastaa yhteistoimintamenettelyn mukaisesta toiminnasta liittyen siirtoihin ennen niiden tapahtumista.

Muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa KT Kuntatyöntantajat
Lisää tietoa esityksessä Kuntatyönantajat työmarkkinalakimies Jenni Aaltonen 16.2.2017


Hyödyllisiä linkkejä
Ajankohtaisimmat tiedot valtakunnallisesta valmistelusta löytyvät Alueuudistus.fi-sivustolta. Tutustu myös näihin sivuihin:
Sote-uudistuksen henkilöstötietoa
Henkilöstösiirrot valtiolta
Henkilöstöpolitiikka
Palkkojen yhteensovittaminen
Yhteistoiminta sote- ja maakuntauudistuksessa KT Kuntatyönantajat


Luonnos väliaikaisen valmistelutoimielimen 1.7.2017-1.3.2018 aikaiseksi rakenteeksi
termejä:
maku =  maakuntauudistus
sote = sosiaali- ja terveysuudistus Satasote
VATE = sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin 1.7.2017-1.3.2018
htv = henkilötyövuosi
YT-elin = yhteistoimintaelin
ICT (information and communications technology) = tieto- ja viestintäteknologia