Henkilöstö

Satakunnan sote- ja maakuntauudistus koskettaa noin 11 000 työntekijää, joista noin 1 000 työntekijän työ liittyy aluehallintoon ja noin 10 000 työntekijän työ liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Muutoksessa mukana olevat organisaatiot löytyvät tältä sivulta.


Henkilöstöinfot

Henkilöstöinfo 14.6.2017 klo 13-15 oli seurattavissa suorana verkkolähetyksen. Jos et päässyt seuraamaan suoraa lähetystä, voit tutustua tallenteeseen.

Tilaisuus oli suunnattu kaikille sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijöille, ja siinä kerrottiin valmistelun nykytilasta ja tulevaisuudesta.Henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää ennakkokysymyksiä 7.6. mennessä. Tilaisuuden järjestämisaikana saatavilla oleva tieto ja aineisto perustui lakiluonnoksiin, joihin eduskunta käsittelyssään voi vielä tehdä muutoksia.

Ohjelma

 • Tilauksen avaus & yleinen muutoksen läpikäynti
  maakuntajohtaja, maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitto
 • Satakunnan sote- ja maakuntauudistusTäydentävää aineistoa sote- ja maakuntauudistus (14.6.2017)
  konsernihallinto, talous, henkilöstö, maakuntavaalit – maakuntauudistuksen projektipäällikkö, hallintojohtaja Jukka Mäkilä Satakuntaliitto
  aluekehitys, rakennerahastot, maakuntastrategia – maakuntauudistuksen projektipäällikkö, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma
 • Muutos sote-näkökulmasta
  muutosjohtajaTerttu Nordman Satasote
 • Muutos kasvupalveluissaTäydentävää aineistoa Kasvupalvelut (14.6.2017)
  ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskus
 • Muutos maaseutupalveluissa
  yksikön päällikkö Pekka Antila Satakunnan ELY-keskus
 • Muutos pelastustoimessa
  aluepalopäällikkö Petri Ekberg Satakunnan pelastuslaitos
 • Muutos alueiden käytön suunnittelussa, liikenteessä ja ympäristössä
  alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakuntaliitto – Alueidenkäyttö liikenne luonnonvarat palvelukokonaisuudet (14.6.2017)
 • Muutos henkilöstöön liittyen työnantajan näkökulmastaTäydentävää aineistoa henkilöstökysely – kysymyksiä ja vastauksia (14.6.2017)
  muutosjohtajaTerttu Nordman Satasote
 • Muutos henkilöstön näkökulmasta
  Johanna Rantanen puheenjohtaja Tehy, ao 252
 • Loppupuheenvuoro & yhteenveto
  maakuntajohtaja, maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitto

Valtakunnallisia tiedotteita henkilöstöön liittyen
Henkilöstösiirrot valtiolta -ryhmän kokoustiedote 10.5.2017


Ajankohtaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta Satakunnassa ja valtakunnallisesti:
Satakunnan maakuntauudistuksen kokonaisuus ja mukana olevat organisaatiot
Satakunnan sote-uudistuksen Satasote kokonaisuus ja mukana oleva organisaatiot


Henkilöstön siirtyminen
Siirtyvä henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.


Työehtosopimus ja neuvotteluosapuolet
Maakunnissa sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), joka laajenee koskemaan myös maakuntatyönantajaa. KT Kuntatyönantajat säilyy työnantajakeskusjärjestönä ja se neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset. Nykyinen työnantaja vastaa yhteistoimintamenettelyn mukaisesta toiminnasta liittyen siirtoihin ennen niiden tapahtumista.

Muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa KT Kuntatyöntantajat
Lisää tietoa esityksessä Kuntatyönantajat työmarkkinalakimies Jenni Aaltonen 16.2.2017


Hyödyllisiä linkkejä
Ajankohtaisimmat tiedot valtakunnallisesta valmistelusta löytyvät Alueuudistus.fi-sivustolta. Tutustu myös näihin sivuihin:
Sote-uudistuksen henkilöstötietoa
Henkilöstösiirrot valtiolta
Henkilöstöpolitiikka
Palkkojen yhteensovittaminen
Yhteistoiminta sote- ja maakuntauudistuksessa KT Kuntatyönantajat


Luonnos väliaikaisen valmistelutoimielimen 1.7.2017 – kesäkuu 2018 aikaiseksi rakenteeksi
termejä:
maku =  maakuntauudistus
sote = sosiaali- ja terveysuudistus Satasote
VATE = sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin
htv = henkilötyövuosi
YT-elin = yhteistoimintaelin
ICT (information and communications technology) = tieto- ja viestintäteknologia