Satakunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden yhteistyömahdollisuudet, ICT-asiat sekä rekrytoinnit esillä Vaten kokouksessa

with Ei kommentteja

Maakunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden mahdollista yhteistyötä selvitetään Satakunnassa. Tulevaisuudessa maakunta voisi toimia joko itsenäisenä toimijana, yhteistyössä kaikkien kuntien kanssa tai tehdä yhteistyötä osan kunnista kanssa. Vate ja kokoukseen osallistuneet Satakunnan kuntajohtajat kävivät keskustelua järjestäytymisen vaihtoehdoista tänään perjantaina 15.12. Muut tukipalvelut -valmisteluryhmän puheenjohtaja, Porin palveluliikelaitoksen vt. johtaja, Marjukka Palinin johdolla.

− Yhteistyö on tärkeää, sillä vahvalla tukipalvelukokonaisuudella varmistetaan huoltovarmuus ja varautumismahdollisuudet myös poikkeaviin tilanteisiin. Tässä vaiheessa on tärkeää selvittää kaikkien järjestäytymisvaihtoehtojen eri puolet. Asiaa edistetään selvittämällä kuntakohtaisia tietoja palveluiden järjestämisestä alkuvuodesta 2018, kertoo vt. maakuntajohtaja, Vaten kokouksen puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kokouksessa käytiin läpi myös maakuntauudistuksen prosessien kuvaamisen ohjelmistoratkaisuja. Vaten päätöksellä maakuntauudistuksen valmistelussa otetaan käyttöön Valtiovarainministeriön tarjoama QPR-ohjelmisto. QPR-ohjelmistoa tulee käyttää myös valmisteluryhmissä siten, että niiden tuottama aineisto on QPR-yhteensopivaa. Päätöksen myötä aiemmin Satasote-hankkeessa käyttöön otettu IMS-järjestelmä jää pois maakunta- ja sote-uudistusvalmistelun käytöstä. QPR on Valtiovarainministeriön tarjoama julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien mallinnuspalvelu, jonka maakuntavalmistelijat ja kunnat saavat käyttöönsä maksutta syksystä 2017 alkaen.

Kokouksessa käytiin läpi myös esivalmisteluvaihe II:n toimintasuunnitelman saamia kommentteja. Määräaikaan mennessä yhteensä 16 eri organisaatiota antoi suunnitelmasta kommenttinsa. Muutosjohtajat ovat käyneet saatua palautetta läpi ja keskustelleet siitä, miten palaute huomioidaan toimintasuunnitelmassa. Muutosjohtajien arvioinnin pohjalta muokataan toimintasuunnitelmasta päivitetty versio maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.

Vate päätti myös avata hyvinvoinnin (HYTE) asiantuntijan rekrytoinnin alkuvuodelle 2018 ja hakea Sosiaali- ja terveysministeriön tarjoamaa valtionavustusta sote-koordinaattorin tehtävään.