Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden uutiskirje: Joulukuu 2017

with Ei kommentteja

YHTEISTYÖTÄ SATAKUNNASSA

Porissa pidettiin Sokran koordinoimana Satakunnan ESR- sekä muiden osallisuushankkeiden ja yhteistoimijoiden tapaaminen 23.11.2017. Tilaisuuteen osallistui edustajia Satakunto- ja Ahkerasti yhdessä – hankkeista (ESR TL 5) sekä Satasoten OTE- kärkihankkeiden, Yhteisen keittiön, Pikassoksen, Porin seurakuntayhtymän sekä Porin kaupungin perusturvan toimijoita. Hanketreffien muistion ja PP-esityksen löydät Innokylästä, Sokran Keski- ja Länsi-Suomen alueen omasta “Villi länsi” työtilasta. Tapaamisessa verkostoiduttiin, sovittiin uusista yhteistyökuvioista ja lisättiin yhteistä tietoisuutta osallisuuden asioista.

 

KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN ABC-SEMINAARIN KUULUMISIA

Kokemusasiantuntijuuden ABC-seminaari pidettiin Porissa 8.12.2017. KoKoA ry ja KokeNet avasivat näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja sen merkitykseen. Useat koulutetut kokemustoimijat ja -asiantuntijat jakoivat henkilökohtaisia kokemuksiaan. Kokemustoimijuudesta Satakunnassa kertoi seminaarissa Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Tuomela. Seminaariin osallistui noin 60 kiinnostunutta. Palautelomakkeiden mukaan päivän parasta antia olivat kokemustoimijoiden ja -asiantuntijoiden rohkeat puheenvuorot. Keskusteluun kannustava seminaarin ilmapiiri sai myös kiitosta. Osallistujat kokivat lisäksi kokemusasiantuntija-käsitteen selkiytyneen ymmärryksen lisääntyessä. Mitä kokemustoiminta on Satakunnassa? Mistä tavoitat koulutetut kokemustoimijat ja -asiantuntijat?

Lue lisää täältä (kehittäminen & toimintamallit – välilehden alta).

 

SÄHKÖINEN VALMENNUSPAIKKAREKISTERI SAI KANNATUSTA

Tulevan maakunnan yhteistä sähköistä valmennuspaikkarekisteriä koskeva kysely keräsi maakunnan alueelta yhteensä 53 vastausta. Vastaajista 62 % koki hyötyvänsä työssään rekisteristä, josta löytyisi erilaisia työllistymiseen ja osallisuuteen ohjaavia palveluita. Kyselyn perusteella rekisterin kehittämistyölle nähdään tarve. Valmennuspaikkarekisteri voisi osaltaan edistää maakunnan palveluiden tasalaatuisuutta. Kooste vastauksista tulossa, seuraa ilmoittelua!

 

ICF-VIITEKEHYS TOIMINTAKYVYN JA KUNTOUTUSTOIMIEN KUVAAMISEEN

Kuntoutuksen uudistamiskomitea esitti raporttinsa marraskuun alussa. Esille nousi vahvasti ICF-viitekehys työ- ja toimintakyvyn arvioinnin perustana. ICF (International Classification of Functioning. Disability and Health) tarjoaa yhteisen viitekehyksen, käsitteet ja kielen toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden sekä kuntoutustoimien kuvaamiseen eri ammattiryhmille.

ICF on myös Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen hankkeen toimenpiteenä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntoutustutkimuspolilla on pilotoitu ICF pohjaista arviointilomaketta ja se otetaan laajennetusti käyttöön alkuvuodesta.

”Meillä tarve lähti toimintatapojen muuttamiseen ja ICF -toimintakykyluokituksen käyttöön ottoon juuri siitä, että saisimme poliklinikalle yhtenäisen arviointikäytännön ja työnjakoa selkeämmäksi”, toteaa Satshp kuntoutustutkimuspoliklinikalla toimiva sosiaalityöntekijä Elina Lindgren. Heillä on tarkoitus saada näkyväksi potilaan vahvuuksia ja kuntoutusta edistäviä tekijöitä sekä tunnistaa kuntoutustarpeen taustalla olevia ongelmia ja esteitä.

 

TYÖNHAKIJAN TERVEYSPALVELUT

Raportti työttömien terveystarkastusten toteutumisesta Satakunnassa on julkaistu 8.12.2017. Raportin voit lukea täältä. Kysely toteutettiin yhteistyössä TE-toimiston työkykykoordinaattorin kanssa. Työkykyneuvola on nimetty uudelleen kentältä ja ohjausryhmältä saadun palautteen pohjalta ”Työnhakijan terveyspalveluiksi”. Marraskuun loppuun mennessä on pyydetty esimiehiä nimeämään henkilöt, jotka lähtevät luomaan toiminnalle maakunnallista mallia.

 

TYÖHÖNVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN HYVÄSSÄ VAUHDISSA

Työhönvalmennuksen kehittämiseen liittyvä valmentajakysely lähetettiin lokakuussa 120:lle Satakunnassa valmennus- ja ohjaustyön parissa toimivalle yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työntekijälle. Kyselyyn vastasi yhteensä 65 henkilöä. Tavoitteena oli selvittää maakunnan alueellisia valmennuksellisia resursseja, kuten koulutusta, osaamista ja sijoittumista sekä saada tietoa kentän työntekijöiden koulutus- ja kehittämistoiveista. Raportti tuloksista julkaistaan vuoden alussa satakunta2019 – verkkosivuilla.

 

TULEVIA TAPAHTUMIA – MERKITSE KALENTERIISI!

TYÖTTÖMÄN TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOIMINEN –KOULUTUS PORISSA 17.1.2018

LT, kuntoutuslääkäri Raija Kerätär saapuu tammikuussa kouluttamaan työ- ja toimintakyvyn arvioimisesta. Kerätär on työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuslääkäri, joka on väitellyt pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimisesta vuonna 2016. Koulutus järjestetään SataPolku-hankkeen ja Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden yhteistyönä. Ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja lisätietoa löytyy täältä!

TYÖNANTAJAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄ 25.1.2018

SATAOSAA – maakuntakokeilu järjestää tammikuussa työnantajayhteistyön kehittämispäivän. Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu työvalmennuksen ja työllistämisen parissa ohjaustyötä tekeville ammattilaisille sekä asiasta kiinnostuneille sidosryhmille. Työnantajayhteistyön kehittämispäivän tarkoituksena on lisätä työvalmentajien ja asiakasohjausta tekevien ammattilaisten osaamista ja antaa työkaluja työnantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot löytyvät täältä

 

Satakunnan sote-hankeväki kiittää hyvästä yhteistyöstä vuonna 2017!