Sähköisillä sote-palveluilla kehitetään palveluiden saatavuutta ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa

with Ei kommentteja

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita kehitetään kansalaisten ja ammattilaisten hyödynnettäväksi. Sähköiset palvelut täydentävät perinteisiä terveydenhuollon palveluja hoidon eri vaiheissa. Kehitystyöllä tuetaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa ja omahoitoa sekä lisätään palveluiden saatavuutta.

Rakenteilla on sähköinen Omaolo-palvelu, joka hyödyntää asiakkaiden itse tallentamaa hyvinvointitietoa sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa. Omaolo-palvelun avulla uudistetaan itse- ja omahoitoa tukevia palveluita ja kehitetään asiointia, tiedonsaantia ja ammattilaisten työskentelyä. Palvelulla tuodaan ratkaisuja asiakkaan tilanteen arviointiin sekä hoidon ja palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Omaolo-palvelua kehitetään Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeessa.

Asiantuntijat kehittävät yhteistyössä asiakkaiden kanssa Terveyskylä-verkkopalvelua, joka on erikoissairaanhoidon sähköinen palvelu. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelu tuo erikoistason terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta riippumatta. Terveyskylä-verkkopalvelua kehitetään Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa.

ODA ja Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishankkeet ovat osa hallitusohjelman Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Hankkeissa kehitettävät toimintamallit sekä sähköiset palvelut on tarkoitettu otettavan laajasti valtakunnalliseen käyttöön ja niiden avulla on tarkoitus luoda asiakkaalle saumaton kokonaisuus eri palveluiden välille. Hankkeet ovat pilotointivaiheessa ja palvelut ovat uusien, perustettavien maakuntien hyödynnettävissä.

Sähköisiin sote-palveluihin liittynyt info- ja keskustelutilaisuus järjestettiin tiistaina 23.1. yhteistyössä Satakunnan maakuntauudistuksen, ODA- ja Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishankkeiden sekä AKUSTI-foorumin kanssa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kehittämistyön tilanteesta ja esitellä hankkeiden tuottamia palveluita. Tilaisuudessa käytiin keskustelua palveluiden käyttöönoton mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä maakuntauudistuksen alueellisen toimeenpanon osana. Valtakunnallisten kärkihankkeiden tulokset huomioidaan Satakunnan maakuntauudistuksessa.

Tutustu myös:

AKUSTI – foorumi

Virtuaalisairaala

ODA-hanke