Jortikka ja Niemelä maakuntauudistuksen kasvupalveluiden valmistelijoiksi

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistus on saanut uutta osaamista kasvupalveluiden valmistelijoiden tehtäviin, kun Anne Jortikka ja Teemu Niemelä aloittivat tammikuussa uusissa tehtävissään. Jortikka siirtyi uusiin tehtäviinsä ELY-keskuksesta ja Niemelä TE-toimistosta. Valmistelijat työskentelevät maakuntauudistuksessa 40% työpanoksella.

Kasvupalveluiden valmistelijoiden tehtävänä on luoda vaihtoehtoisia malleja palveluiden sisällöistä sekä järjestämisen ja tuottamisen vaihtoehdoista. Lisäksi tehtävänä on selvittää maakunnan ja kuntien välisiä yhdyspintoja eri palvelujen näkökulmasta. Kasvupalvelujen pohjan muodostavat nykyiset TE-toimistojen ja ELY-keskusten tuottamat työllisyys- ja yrityspalvelut. Uudistuksen tavoitteena on lisätä markkinaehtoisten toimijoiden mahdollisuuksia kasvupalvelujen tuottamisessa ja jatkuva markkinavuoropuhelu toimijoiden kanssa on työssä vahvasti esillä.

Kasvupalveluiden valmistelutyöllä pyritään varmistamaan, että satakuntalaisilla on jatkossakin mahdollisuus saada työtä ja kehittää osaamistaan. Valmistelutyöllä pyritään tukemaan myös satakuntalaisten yritysten ja yrittäjyyden kasvun sekä kehittymisen mahdollisuuksia. Myös yhteistyö sote-asiantuntijoiden kanssa on keskeistä, sillä työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen ovat merkittäviä näkökulmia. Kaiken kaikkiaan laaja voimavarojen yhdistäminen mahdollistaa uusien mallien kehittämisen alueiden elinvoiman ja työllisyyden parantamiseksi.

Valmistelutyön ytimessä on asiakkaat ja heidän tarpeensa. Tavoitteena on luoda modernit kasvupalvelut, joissa digitaalisuus on vahvasti mukana. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä myös kuntien, yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja palvelutuottajien kanssa.

− Maakuntauudistuksen kasvupalveluiden valmistelutyö on valtavan iso, mutta innostava haaste. Satakunnassa meillä on erinomaiset lähtökohdat työstää erilaisia innovatiivisia malleja kasvupalveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi, sillä yhteistyö kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on toimivaa: työtä tehdään yhdessä dialogisesti. On hienoa päästä tekemään näin merkittävää uudistusta, sillä se on samalla myös oppimisprosessi, joka haastaa meidät omien mukavuusalueidemme ulkopuolelle, kertovat Jortikka ja Niemelä ensimmäisten työviikkojen tunnelmistaan.