Toimintakykyisenä kotona – Eksote vieraili Satakunnassa

with Ei kommentteja

Satakunnassa kehitetään ikäihmisten palveluita. Tiedolla johtamisen kehittäminen ja kotiin vietävät palvelut olivat keskiössä perjantaina 26.1., kun maakuntauudistus sai vieraakseen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustajat.

Vierailun tarkoituksena oli selkeyttää tiedolla johtamista vanhuspalveluissa ja tuoda esille hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalasta. Tilaisuudessa kuultiin alustuksia vanhuspalveluiden palvelurakenteesta, integraatiosta, IT-ratkaisuista sekä hoivapalveluista, kotikuntoutuksesta, palvelutarpeen arvioinnista ja Päivystys olohuoneessa -mallista. Eksoten tavoitteena on ”Toimintakykyisenä kotona”.

Keskustelua tilaisuudessa herätti mm. ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vähentyminen tehokkaan kotikuntoutuksen avulla. Moniammatillinen tiimityö ja asiakkaan arviointi on keskiössä. Kotihoidossa on mm. lisätty huomattavasti kuntoutuksen työntekijöitä ja toimintaterapeutteja. Kotihoito alkaa aina tehokkaalla arviointijaksolla, ja usein miten asiakas kuntoutuu niin että kotihoitoa ei tarvita. Eksotessa korvataan myös kotihoidon käyntejä etäyhteydellä ja näin kotihoidon resursseja saadaan kohdennettua paremmin.

Perjantain 26.1. tilaisuuteen kutsuttiin Satakunnan alueen vanhuspalveluissa työskenteleviä esimiehiä, kuntoutuksen ja palveluohjauksen työntekijöitä sekä maakuntauudistuksen ikääntyneiden palveluiden valmisteluryhmän jäsenet. Esitykset saivat hyvää palautetta kuulijoilta ja Eksoten hyviä käytäntöjä tullaan viemään eteenpäin Satakunnassa.

Satakunnan ikääntyneiden palveluita kehitetään maakuntauudistuksessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa –muutosohjelman ja ikääntyneiden palveluiden valmistelutyöryhmän johdolla.