Haemme Selvin päin Satakunnassa -hankkeen projektisuunnittelijaa

with Ei kommentteja

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on luoda Satakuntaan nuorten ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit mm. Pakka-mallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittämällä. Tarkoituksena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä ja ensikokeilua sekä vähentää päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia. Kohderyhmänä ovat satakuntalaiset nuoret ja heidän perheensä sekä eri palveluita tuottavat ammattilaiset.

Projektisuunnittelijan tehtävänä on mm.

  • koordinoida hankkeen toteutusta
  • osallistua hankkeessa käyttöön otettavien toimintamallien suunnitteluun ja toteutukseen
  • laatia tarvittavia raportteja ja selvityksiä
  • koota verkostoja
  • järjestää koulutuksia
  • osallistua hankkeen tiedottamiseen
  • suorittaa muut hänelle osoitetut tehtävät

Projektisuunnittelijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä hankkeen tehtäväalueeseen. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn. Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen puitteissa. Ehdoista sovitaan tarkemmin tehtävän vastaanottamisen yhteydessä.

Hanketta hallinnoi Porin kaupunki. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii perusturvajohtaja, muutosjohtaja Terttu Nordman. Tehtävä on määräaikainen ja sijoittuu Porin perusturvaan. Työsuhteen kesto enintään 31.10.2020 asti. Hakuaika päättyy 2.2.2018 15.15.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin Kuntarekryn verkkosivuilla!

Lisätietoja antavat:
Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, p. 044 707 7795, mari.niemi@satshp.fi
Terttu Nordman, muutosjohtaja, terttu.nordman@pori.fi