LATAUS2018: yritykset kehittämässä innovatiivisia sote-palveluja ja ratkaisuja

with Ei kommentteja

Satakuntalaiset sosiaali- ja terveysalan yritykset antoivat lähtölaukaisun yhteiseen kehittämiseen LATAUS2018 -tapahtumassa. Yli  50 yritystä oli pohtimassa innovatiivisia palveluja ja ratkaisuja vuonna 2020 avautuviin sote-markkinoihin. Päivän toisena keskeisenä teemana yrittäjien ja toimijoiden välinen verkostoituminen ja sitä kautta lisäarvon tuottaminen asiakkaille.

 

Toimintaympäristön muutos

Yrityksille ja toimille yhteinen nimittäjä on, että toimintaympäristö muuttuu kaikilla! Sote- ja palvelumarkkinat aukeavat ja yritykset tulevat vahvemmaksi osaksi julkisesti rahoitettua palvelujärjestelmää. Samalla teknologiat ja digitalisaatio asettuvat osaksi palveluja. Myös asiakkuus nousee uudella tavalla keskiöön. Lisäksi huomioitavaa on kasvava kiinnostus hyvinvointiin ja ennalta ehkäisyyn sekä terveyden edistämiseen.

 

Yrittäjien toivomukset

Yrittäjät toivovat yritysten ja julkisten toimijoiden välistä törmäyttämistä. Yhteistä pohdintaa siitä, miten satakunnassa voidaan kokeilla ja tehdä yhdessä erilaisia luovia ratkaisuja esim. innovaatiopooleja hyödyntämällä. Samalla perään kuulutettiin myös aluehallintoviranomaisten ja kaikkien keskeisten toimijoiden aktiivista mukana oloa kehittämisessä. Tulevan Soten osalta yrittäjät toivovat myös toimivia tietojärjestelmiä.

Päivän aikana käytyä innostavaa keskustelua ja konseptilaboratorin kautta esiin tulleita palveluideoita tullaan hyödyntämään maakunnan sote- ja  kasvupalvelujen rakentamisessa.

Mukana päivässä olivat myös Satakunnan yrittäjät, Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan kauppamari ja Viestintätoimisto Kumppania.

Kiitos kaikille mukana olleille!

 

Teksti: Anne Jortikka, kasvupalveluvalmistelija, Satakunnan maakuntauudistus