Lomitus- ja maaseutupalveluiden valmistelijat aloittivat työnsä

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen henkilöstömäärä kasvoi jälleen helmikuussa, kun lomitus- ja maaseutupalveluiden valmistelijat aloittivat työnsä projektitoimistossa.

Lomituspalveluiden valmistelijana aloitti Sirpa Poikelispää. Poikelispää siirtyy uusiin tehtäviinsä Honkajoen lomituspalveluiden vastuuhenkilön tehtävistä. Projektitoimistossa hän työskentelee 20-40% työajalla lomituspalveluiden valmistelutehtävissä. Valmistelutyötä tehdään aktiivisessa yhteistyössä maaseutupalveluiden valmisteluryhmän kanssa. Lomituspalveluille on tarkoitus perustaa oma alatyöryhmä. Valmistelutyö etenee vaiheittain, sillä lomituspalveluita koskeva lakiuudistus on tulossa ensi syksynä.

Maaseutupalvelujen valmistelijoina työnsä aloittivat Hanna Mäntylä ja Timo Pukkila, jotka siirtyvät uusiin tehtäviinsä Satakunnan ELY-keskuksesta. Heidän tehtävänään on tuottaa yhdessä valmisteluryhmän kanssa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja maaseutupalvelujen järjestämiseksi tulevassa Satakunnan maakunnassa. Mäntylän työtehtävät liittyvät erityisesti viljelijätukihallintoon, eli esimerkiksi viljelijätukien myöntöön ja maksuihin liittyviin tehtäviin sekä valvonnan prosesseihin. Työtehtäviin kuuluu myös elintarviketurvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Pukkilan työtehtävät liittyvät erityisesti maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien sekä maatalouden investointitukien rahoitus- ja maksatusprosessien suunnitteluun. Mäntylä ja Pukkila työskentelevät maakuntauudistuksen projektitoimistossa 40% työpanoksella.

− Työ maakuntauudistuksen projektitoimistossa on mielenkiintoista. Olemme liikenne-, lomitus- ja maaseutupalveluiden valmistelijoina tekemisissä suurten kokonaisuuksien kanssa, jotka liittyvät olennaisesti satakuntalaisten arkeen. Haasteitakin siis riittää. Valmistelutyössä tiiviit yhteistyöverkostot ovat merkittävässä roolissa, sillä työ tehdään yhdessä, kertaavat Mäntylä, Poikelispää ja Pukkila ensimmäisten työpäivien tunnelmiaan.