Sikses hyvä, ei huono – tule mukaan rakentamaan aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluja!

with Ei kommentteja

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset ja palveluita käyttävät kuntalaiset kutsutaan mukaan aikuispalvelujen suunnitteluun ja sote-valmistelutyöhön. Aikuispalvelujen valmisteluryhmä järjestää 5.3. 2018 klo 12.00-16.00 Huittisissa Risto Ryti -salissa työpajailtapäivän, johon osallistujat tuovat omat parhaat käytäntönsä yhteiseen keskusteluun.

Sikses hyvä, ei huono -teemalla nostetaan esiin kunnissa kehitettyjä hyviä ja parhaita käytäntöjä. Ne voivat liittyä esimerkiksi nykyisten terveyskeskusten avovastaanoton toimintaan, kuntoutuspolkujen sujuvuuteen tai aikuissosiaalityöhön. Tavoitteena on saada tietoa mahdollisimman monista sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvistä käytännöistä ja niiden sisälle kehitetyistä toimintamalleista sekä hyvin toimivista yhdyspintamalleista. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden olla reilusti ylpeä omista hyvistä käytännöistä, vaikka se satakuntalaiselle voi vierasta ollakin. Nämä käytännöt tulevat olemaan rakennusaineita aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelutyölle.

Työikäisillä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksiään sähköisistä palveluista joko sähköisen kyselyn avulla tai osallistumalla seutukunnittain toteutettaviin ryhmäkeskusteluihin. Sähköinen kysely julkaistaan helmikuussa. Kyselyn vastauslinkkiä tullaan jakamaan mahdollisimman laajasti, jotta se tavoittaa laajan vastaajajoukon. Seutukunnittain järjestettävistä keskustelutilaisuuksista tiedotamme tarkemmin myöhemmin kevään aikana.

Maanantain 5.3. keskustelutilaisuuteen on kutsuttu kuntien, kuntayhtymien ja palveluja tuottavien järjestöjen edustajia. Osallistujien toivotaan tuovan mukanaan yhteiseen kehittämiseen organisaationsa tai työyhteisönsä parhaat prosessit ja toimintakäytännöt. Iltapäivän yhteiskehittämisen tuotoksena laaditaan kooste satakuntalaisista parhaista työikäisten sote-palveluissa käytettävistä toimintamalleista ja sujuvista asiakas- ja työprosesseista.

Lisätietoja antaa:
Aikuispalvelujen työryhmän puolesta,
Heli Toroska, suunnittelija Pikassos, 050 352 9953 tai heli.toroska@pikassos.fi