Maakuntauudistukseen rekrytoitiin alueiden käytön ja liikenteen valmistelijat

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistus on saanut uutta osaamista alueiden käytön ja liikenteen tehtäviin, kun Päivi Liuska-Kankaanpää ja Ville Turunen rekrytoitiin maakuntauudistuksen valmisteluun helmikuun alusta. Liuska-Kankaanpää ja Turunen siirtyivät tehtäviinsä Satakuntaliitosta. Liuska-Kankaanpää työskentelee uudistuksessa 30% ja Turunen 40% työpanoksella. Heidän työpisteensä sijaitsevat Satakuntaliiton tiloissa samassa rapussa maakuntauudistuksen projektitoimiston yläpuolella.

Alueiden käytön, ympäristön ja liikenteen valmisteluryhmää vetää Päivi Liuska-Kankaanpää. Ryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma uuden maakunnan alueiden käytön, liikenteen ja ympäristöpalveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Valmisteluryhmä jakautuu kolmeen alatyöryhmään, joiden työskentelyssä uudistukseen rekrytoidut valmistelijat ovat tiiviisti mukana. Lisäksi valmistelijoiden tehtävänä on huolehtia kunkin teeman sidosryhmäkuulemisesta toukokuuhun mennessä.

Alueiden käytön palveluiden pohjan muodostavat nykyiset Ely-keskuksen ja Satakuntaliiton alueiden käytön palvelut, liikenne- ja ympäristöpalveluiden painottuessa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Uudistuksen tavoitteena on nivoa nämä palvelut saumattomaksi palvelukokonaisuudeksi uusia digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen ja entistä läpinäkyvämmin alueen hyväksi.  Erityisesti tavoitteena on tuoda liikenne- ja ympäristöpalvelut lähemmäs Satakuntaa ja satakuntalaisia toimijoita yhteistyöalueen puitteissa.

Alueiden käytön, ympäristön ja liikenteen valmistelutyön yhteinen muutosvisio on, että hyvä ympäristö ja toimiva elinkeino- ja yhdyskuntarakenne korostuvat osana Satakunnan hyvinvoinnin edistämistä ja elinvoimaa. Satakunnan vetovoima pohjautuu monimuotoiseen luonto- ja kulttuuriympäristöön sekä elävään kulttuuriin. Maakunnassa on toimiva ja turvallinen liikennejärjestelmä elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Valmistelutyön ytimessä ovatkin asiakkaat ja heidän tarpeensa ja esimerkiksi liikenteen palvelutaso ja joukkoliikenteen toimivuus tulee turvata ja sujuva arki varmistaa. Samalla muistetaan, että arkisen työn painopisteessä on lakisääteinen viranomaistyö ja viranomaisyhteistyö laajojen sidosryhmien kera. Työtä tehdään hyvän ympäristön turvaamiseksi, sillä ympäristö koskettaa meitä kaikkia.