Ajankohtaista kasvupalveluiden valmistelusta Satakunnassa

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistukseen liittyvän kasvupalveluiden valmisteluryhmän työskentely on käynnistynyt. Valmisteluryhmä on organisoitunut ja täsmentänyt työskentelyn aikataulua ja tavoitteita keväällä 2018 sekä laatinut viestintäsuunnitelman työskentelystä tiedottamiseksi. Lisäksi valmisteluryhmälle on vahvistettu kasvupalveluiden SOTE-yhdyspintojen palveluita valmisteleva alatyöryhmä. Kasvupalveluiden valmisteluryhmän puheenjohtajina toimivat maakuntauudistuksen projektitoimistossa työskentelevät valmistelijat Anne Jortikka ja Teemu Niemelä. Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta.

Kasvupalvelut -työryhmän keskeisenä tehtävänä on hahmotella vaihtoehtoisia malleja tulevien kasvupalveluiden sisällöstä sekä järjestämisen ja tuottamisen vaihtoehdoista. Lisäksi tehtävänä on selvittää maakunnan ja kuntien välisiä yhdyspintoja eri palveluiden näkökulmasta. Kasvupalveluiden lähtökohdan muodostavat nykyiset TE-toimistojen ja ELY-keskusten tuottamat työllisyys- ja yrityspalvelut, jotka maakuntauudistuksessa uudistetaan kasvupalveluiksi. Uudistuksen tavoitteena on lisätä palveluiden vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta lisäämällä markkinaehtoisten toimijoiden mahdollisuuksia kasvupalvelujen tulosperusteiseen tuottamiseen tiiviin markkinavuoropuhelun kautta.

Lainsäädännön valmistelussa tavoitteena on saada kasvupalveluiden kannalta keskeinen lainsäädäntö voimaan kesäkuussa 2018. Viimeisimmät aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnokset löytyvät tem.fi/maakuntauudistus-sivustolta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2018.

Kasvupalvelujen pilotoinnit

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt alueiden kanssa lähetekeskustelua alkuvuodesta 2018 kasvupalveluiden pilotoinnista. Tavoitteena on käynnistää alueilla laajuudeltaan strategisesti merkittäviä, mutta alueiden tilanteeseen ja tarpeeseen soveltuvia järjestäjä-tuottajamallin pilottikokeiluita, joilla voidaan synnyttää kokemuksia ja markkinoita tuleville kasvupalveluille sekä luodaan malleja maakunnille hyödynnettäviksi. Näihin ministeriö toivoo alueilta sisällöltään alustavia ehdotuksia sekä kiinnostuksen ilmaisuja kasvupalvelupilotoinnin suhteen helmi-maaliskuun 2018 aikana. Ministeriö valmistelee myös tarvittavia säädösmuutoksia nykylainsäädäntöön mallin pilotoinnin mahdollistamiseksi.

Uutena kasvupalveluiden toteuttamismallina on tuotu esiin ns. allianssimalli https://tem.fi/kasvupalvelut. Allianssimalli on yksi mahdollinen toteuttamistapa, joka noudattaa hankinta- ja kasvupalvelulainsäädännön periaatteita, mahdollistaa yhteistyön uudelta pohjalta ja perustuu yhteisiin tavoitteisiin, avoimuuteen sekä riskien ja hyötyjen yhdessä jakamiseen. Allianssimalli on huomioitu myös kasvupalvelulain perusteluissa. Kasvupalvelupilottien valmistelussa selvitetään myös mahdollisuus kytkeä allianssimallia tai sen elementtejä pilotteihin.

Kevään 2018 aikana työ- ja elinkeinoministeriö haluaa tarkennuksia ehdotettujen hankkeiden sisällöstä ja toteuttamistavasta. Kasvupalvelun valmistelussa käydään lähiaikoina keskusteluja

Satakunnan toimijoiden kanssa siitä, miten eri kumppanit voisivat olla mukana mahdollisessa kasvupalvelupilotissa ja sen valmistelussa.

Lisätietoja kasvupalvelujen valmistelusta Satakunnassa antavat:

Timo Vesiluoma
Muutosjohtaja
Satakuntaliitto

Marja Karvonen                                                            Juhani Sundell
Ylijohtaja, Satakunnan ELY-keskus                              Johtaja, Satakunnan TE-toimisto

Anne Jortikka                                                              Teemu Niemelä
Kehittämispäällikkö, Satakunnan ELY-keskus             Palveluesimies, Satakunnan TE-toimisto