Satakunnan elinkeinojen ja palveluiden kehittäminen esillä Vatessa

with Ei kommentteja

Satakuntaan ollaan hakemassa kahta työllisyyteen liittyvää pilottia Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Satakunnan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat valmistelleet kaksi alustavaa luonnosta hakua varten. Ensimmäinen pilottiesitys kohdistuu osaavan työvoiman rekrytointiin ja toinen pilottiesitys kohdistuu vaikeasti työllistyviin henkilöihin.

Toteutuessaan pilotit antaisivat tulevalle maakunnalle kokemusta kasvupalveluiden, eli elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen, järjestämisen ja tuottamisen eroista. Pilottimahdollisuudet antaisivat kokemusta toimivista malleista ja käytännöistä sekä palvelisivat markkinoiden kartoitusta ja rakentumista. Vate merkitsi pilottiesitykset tiedoksi ja hyväksyi omalta osaltaan hankkeiden jatkamisen vuonna 2020. Työvoiman rekrytointiin liittyvän hankkeen tavoitetasoa tulee kuitenkin jatkovalmistelun yhteydessä kehittää.

Vate käsitteli kokouksessaan myös Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan järjestelyjä sekä niihin liittyviä mahdollisia hallinnollisia muutoksia. Vate pyytää terveydenhuollon kuntayhtymän toimijoita harkitsemaan lyhyen aikavälin hallinnollisen muutoksen järkevyyttä erityisesti henkilöstön jaksamisen näkökulmasta. Vate kehottaa toimijoita tähtäämään maakunta- ja sote-uudistuksen mukaiseen kokonaisvalmisteluun. Vate puoltaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän laboratoriopalveluiden toiminnan siirtämistä SataDiag Oy:lle liikkeenluovutuksen periaattein.

Lisäksi kokouksessa kuultiin muutosjohtajien katsaukset ajankohtaisiin asioihin.