Lautakunta tulevan maakunnan poliittisen ohjausjärjestelmän malliksi?

with Ei kommentteja

Satakunnan maakuntauudistuksen vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä kokoontui maanantaiaamuna 9.4. keskustelemaan tulevan maakunnan poliittisen ohjausjärjestelmän vaihtoehdoista. Ohjausjärjestelmän vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lautakuntamalli, valmistelevien tai päätösvaltaisten valiokuntien malli, ministeri- tai johtokuntamalli sekä hallituksen jaostoista tai erilaisista vaikuttamistoimielimistä koostuvan malli.

− Tässä vaiheessa poliittiset piirijärjestöt ovat perinteisen lautakuntamallin kannalla. Lautakuntamalli tukee myös ehdokasasettelua. Lautakuntien jäsenmääriin sen sijaan emme tässä vaiheessa ottaneet kantaa. Keskusteluissa nousi kuitenkin esiin ajatus siitä, että maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajiston tehtävien tulisi olla osa- tai täysiaikaisia, kertoo poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Kallio.

Vaikuttamistoimielimiin, kuten nuorisolautakuntaan ja vanhus- ja vammaisneuvostoihin, maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä esittää vähintään yhtä edustajaa vastaavaa kunnallista toimintaelintä kohden. Lisäksi ohjausryhmä kävi keskustelua tulevan maakunnan liikelaitosten ja maakunnan yhtiöiden määristä.

Asian käsittely jatkuu tiistaina 24.4. tulevan maakunnan konsernirakennetta, sen tavoitteita ja taloutta käsittelevässä seminaarissa.