Uuden maakunnan valmistelu etenee yhteistyöllä

with Ei kommentteja

Uuden, perustettavan maakunnan palveluorganisaation ja poliittisen ohjausjärjestelmän valmistelutyö etenee. Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kävi keskiviikkoiltana 9.5. ohjaavaa keskustelua valmistelun nykytilanteesta. Valmistelutyö etenee yhteisen keskustelun kautta.

− Valmistelutyössä tärkeää on pitää mielessä tulevat maakuntavaalit: tuleva palvelurakenne tulisi olla alustavasti kuvattuna hyvissä ajoin ennen maakuntavaaleja. Kevään mittaan käydyissä keskusteluissa lautakuntamallilla on pidetty valmistelun lähtökohtana. Valmistelun pohjalta laadittavia vaihtoehtoja työstetään edelleen ja asian käsittelyä jatketaan toukokuun lopussa järjestettävässä yhteisessä seminaarissa, kertoo poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Kallio.

Kokouksessa luotiin katsaus Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueen kehittämissuunnitelmaan ja Satasairaala-hankkeen projektisuunnitelmaan. Satasairaala-hanketta edistetään aktiivisessa yhteistyössä maakunta- ja sote-uudistuksen toimijoiden kanssa. Yhteinen suunnitelma muodostaa osan tulevan maakunnan sote-liikelaitoksesta. Hanke varmistaa, että maakunnassa on tulevaisuudessakin sairaala, joka täyttää lain asettamat velvoitteet laajan päivystyksen sairaalana. Kuntouttavat sairaala- ja terveyskeskuspalvelut on tarkoitus säilyttää lähellä asiakasta eri puolilla maakuntaa.

− Aidosti asiakaslähtöiset palvelut ovat Satakunnan sote-uudistuksen kulmakivi, sillä rakennamme palveluita vastaamaan entistä paremmin satakuntalaisten tarpeita. Uudistuksessa laadimme julkiset palvelulupaukset, jotka heijastelevat toimintamme periaatteita. Maakunnallisen liikelaitoksen palvelulupauksen yhdeksi vaihtoehdoksi onkin ideoitu ”Erikoistunut sinuun”, kertoo muutosjohtaja Terttu Nordman.