Sote-uudistuksen pilotoinnit alkavat: Satakuntaan 3,5 miljoonaa henkilökohtaisen budjetin pilotointiin

with Ei kommentteja

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Satakuntaan myönnettiin 3,5 miljoonaa euroa henkilökohtaisen budjetin pilotointiin.

Henkilökohtainen budjetti tukee asiakkaan osallisuutta ja vahvistaa tapaa järjestää yksilölliset palvelut, jotka ovat asiakkaan tarpeen ja näkemyksen mukaisia. Asiakas valitsee palveluntuottajan asiakassuunnitelmansa ja saamansa budjetin perusteella.

− Henkilökohtainen budjetointi on joustava ja valinnanvapautta lisäävä palveluiden järjestämistapa. Se lisää asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja hyvinvointia, sillä mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoon lisää kokemusta toimintakykyisyydestä. Asiakas voi elää omannäköistään elämää, yksilöllisesti räätälöityjen palvelujen mahdollistamana. Tämän tueksi tarvitaan uudenlainen palveluohjauskäytäntö, jotta henkilöstö pystyy suunnittelemaan ja arvioimaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä, kertoo muutosjohtaja Terttu Nordman.

Satakunnassa henkilökohtaisen budjetin osalta pilotoinnin kohderyhmänä ovat sosiaali- tai terveyspalveluja vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) perusteella saavat henkilöt. Kohderyhmänä on erityisesti paljon palveluita tarvitsevat ikääntyneet ja vammaispalveluiden asiakkaat.  Olennaista on pilotoida sitä, kuinka asiakkaan roolia kasvatetaan palveluista päättämisessä ja palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi sekä henkilökohtaisen budjetin laskemista.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan uuden lainsäädännön mukaisesti. Rahoitusta myönnettiin tässä vaiheessa yhteensä kymmenen maakunnan alueelle. Valinnanvapauspilottien lisäksi käynnissä on valinnanvapauskokeiluja eli ns. palvelusetelikokeiluja viidessä sellaisessa maakunnassa, joille ei nyt myönnetty rahoitusta. Yhteensä pilotteja ja kokeiluja on 15 maakunnassa. Syksyllä 2018 järjestetään toinen valinnanvapauspilottien hakukierros. Hallitus haluaa turvata, että toiminta käynnistyy kaikissa maankunnissa.

Pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa viimeistään vuoden 2019 alussa. Henkilökohtaisen budjetin pilotti voi kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Lisätietoja antavat:
Terttu Nordman, muutosjohtaja, puh. 044 701 8053 (tavoitettavissa 16.5. iltapäivällä)
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505

STM:n tiedote päätöksistä