Maakuntien ensimmäiset tilavuokralaskelmat julki

with Ei kommentteja

Maakuntien tilakeskus Oy on tänään 16.5. julkistanut maakuntien ensimmäiset alustavat tilavuokrat vuodelle 2020. Alustavien laskelmien mukaan Satakunnan maakunnan toimintaan tarvittavista tiloista kertyy 77,7 miljoonan euron vuosittainen vuokrakustannus.

Koska tilakustannuksia ei aiemmin ole laskettu maakuntien tasolla ja kuntien käytännöt vuokrauksissa ovat vaihdelleet, yksiselitteistä vertailutietoa nykytilanteeseen ei ole. Maakuntien tilakeskuksen kokonaisvuokralaskelmia edeltää laaja selvitystyö mm. siitä, mitkä kiinteistöt olisivat maakuntien käytössä sekä kyseisten rakennusten todellisesta kunnosta, arvosta, tehdyistä korjauksista sekä muista vuokrauksen kannalta keskeisistä kiinteistötiedoista. Näitä tietoja tarkennetaan ja täydennetään kuluvan vuoden aikana.

− Tilakeskus tulee toimittamaan valtioneuvoston asetuksen vahvistamisen jälkeen tarkemmat kunta- että rakennuskohtaiset vuokralaskelmat maakuntaan sekä kuntiin. Tulemme vertaamaan nykyisiä kustannuksia Tilakeskuksen laatimaan kokonaisvuokralaskelmaan, joten yhteistyö tilakeskuksen kanssa tulee siten edelleen tiivistymään, kertoo maakuntauudistuksen kiinteistövalmistelija Miia Hietapakka.

− Kiinteistöjen vuokrakustannukset tulevat nousemaan, sillä vuokra tulee perustumaan rakennusten todelliseen kuntoon ja kunnossapitoon. Kunnossapitoon tullaan varaamaan rahaa, jotta rakennus säilyy käyttökelpoisena mahdollisimman pitkään. Tulevan maakunnan vuokrakustannukset ovat yksi isoimpia muutoskustannuksia maakunta- ja sote-uudistuksessa, johon toivotaan valtiolta lisärahoitusta normaalin yleiskatteisen rahoituksen lisäksi, kertoo maakuntauudistuksen talousasioiden valmistelija Tuomas Hatanpää.

Satakunnan maakuntauudistuksessa pyritään kiireellisellä aikataululla arvioimaan Tilakeskuksen vuokrakustannusarvion todellinen vaikutus maakunnan talouteen.


Vuokralaskelma perustuu rakennuksien arvoon

Satakunnan 77,7 miljoonan euron vuokralaskelma perustuu rakennuksien arvotietoihin, joihin vaikuttavat rakennuksen ikä, kunto sekä tehdyt korjaukset ja investoinnit. Vuokra koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokrassa on huomioitu tuottovaatimukset ja maanvuokrasta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitovuokra koostuu rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta johtuvista kustannuksista.

Kokonaiskustannukset koostuvat erillisistä osakokonaisuuksista riippuen siitä, mikä taho kiinteistöt omistaa. Sairaanhoitopiiriltä maakunnan käyttöön siirtyvien kiinteistöjen vuokrakustannukset ovat vuonna 2020 24,8M€ ja siirtyvät vuokrasopimukset 2,1M€. Valtiolta uudelle maakunnalle siirtyy kiinteistöjen vuokrakustannuksia 1,1M€. Kuntien omistamien tilojen osuus puolestaan on 38M€ ja niiltä siirtyvien vuokrasopimusten osuus 11,7M€. Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 vuokralaskelmissa on huomioitu nykyiset, jo käynnissä olevat investoinnit.

Maakuntien alustavat vuokralaskelmat on julkaistu Maakuntien tilakeskuksen verkkosivuilla tänään keskiviikkona 16.5. klo 14.

 

Lisätietoja antavat:
Miia Hietapakka, kiinteistövalmistelija, puh. 044 711 4327
Tuomas Hatanpää, talousasioiden valmistelija, puh. 044 701 1115
Jukka Mäkilä, muutosjohtaja, p. 044 092 8000