Satakunnan maakunta- ja sote-uudistukseen lisäresursseja

with Ei kommentteja

Satakunnassa on vahva luottamus siihen, että maakunta- ja sote-uudistus toteutuu. Lakien vahvistamisen ollessa vielä kesken, uuden maakunnan perustamistyötä tehdään suunnitelmallisesti, yhteistyössä maakunnan eri päättäjien ja toimijoiden kanssa.

− Maakunta- ja sote-uudistus etenee kohti toimeenpanovaihetta ja aktiivisella valmistelutyöllä pyrimme osaltamme takaamaan, että uusi Satakunnan maakunta voi aloittaa toimintansa aikataulun mukaisesti 1.1.2020, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Uudistuksen valmistelutyön ja toimeenpanon tueksi on valittu neljä uutta valmistelijaa: IT-arkkitehdiksi on valittu Pasi Kilpeläinen, järjestelmäasiantuntijaksi Taina Kilpeläinen, sote-liikelaitoksen valmistelijaksi Harri Hagman ja taloussihteeriksi Kaija Reunanen-Männistö.

Vate päätti perjantai-iltapäivän 18.5. kokouksessaan edelleen vahvistaa toimeenpanon valmistelutyön resursseja. Resursseja vahvistetaan rekrytoimalla valmistelutyöhön 16 valmistelijaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilta.

− Vaikka uudistuksen valmisteluun on nimetty useita työryhmiä ja saatu hankerahoitusta, on välttämätöntä, että uudistuksessa on riittävästi henkilöstöresursseja uudistuksen valmisteluun. Nyt avattavat 16 sote-valmistelijan tehtävät täydentävät nykyisiä resursseja, kertoo muutosjohtaja Terttu Nordman.

Vate päätti perjantai-iltapäivän 18.5. kokouksessaan käynnistää seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelijoiden rekrytoinnit:

 • Lapsi- ja perhepalveluiden valmistelija
 • Aikuissosiaalityön valmistelija
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelujen valmistelija
 • Vammaispalveluiden valmistelija
 • Ikääntyneiden palveluiden valmistelija
 • Kuntoutuspalveluiden valmistelija
 • Suun terveydenhuollon valmistelija
 • Sote-keskustoiminnan valmistelija
 • Palvelutarpeen arvioinnin mallintamisen ja siihen liittyvän mittarityön valmistelija
 • Palveluneuvonnan ja -ohjauksen mallintamisen valmistelija
 • Digitaalisten palveluiden valmistelija
 • Sote-lakimies
 • Laatujärjestelmän ja –työkalujen käyttöönoton valmistelija
 • Seurantamittareiden käyttöönoton valmistelija
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden valmistelija
 • Kirjaamisen yhtenäistämisen, erityisesti sosiaalihuolto, valmistelija

Haut on suunnattu ensisijaisesti uuteen Satakunnan maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle. Edellä mainittujen lisäksi maakuntakonsernin sopimusvalmisteluun avataan haettavaksi lakimiehen tehtävä. Tehtävät täytetään uuden maakunnan aloittaessa toimintansa.