Satakunnassa suunnitellaan palveluiden järjestämisen vastuuta maakuntahallitukselle

with Ei kommentteja

Uuden Satakunnan maakunnan strategiaa ja arvoja käsitelleessä seminaarissa linjattiin torstai-iltana 31.5. tulevan maakunnan roolia palveluiden järjestäjänä sekä maakunnan perustamistyön visiota.

Maakunta erottaa omassa toiminnassaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kasvupalveluissa. Tällöin palveluiden tuottajana voi olla maakunnan liikelaitos, yksityinen tai kolmannen sektorin palveluiden tuottaja. Palveluiden järjestäjänä maakunta vastaa siitä, että eri palveluista muodostuu asiakkaille sujuva ja toimiva kokonaisuus ja että asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti.

− Tässä vaiheessa valmistelua kannatusta saa päätöksentekomalli, jossa palveluiden järjestämisen vastuu, ja siten myös vastuu maakunnan taloudesta, olisi maakuntahallituksella. Maakuntahallituksen tueksi tarvitaan myös osaavia lautakuntia. Lautakuntia tarvitaan esimerkiksi sote- ja elinvoimapalveluiden tuottamiseen ja palveluiden järjestämisen kehittämiseen yhteistyössä kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, kertaa vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä seminaarin keskusteluja.

Seminaarissa linjattiin myös muutosvisiota, jonka avulla ohjataan maakuntauudistuksen valmistelua ja uuden maakunnan perustamistyötä. Arvoiksi nousivat asiakaslähtöisyys, osaaminen ja oppiminen, yhdessä uudistuminen sekä oikeudenmukaisuus. Lisäksi keskusteltiin siitä, mitä nämä arvot tarkoittavat käytännössä. Maakunnan strategian on tarkoitus olla jatkuvasti oppiva ja päivittyvä.

Maakuntastrategian ja arvojen työstämiseen ovat osallistuneet kevään 2018 aikana maakuntahallitus, maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin, vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä, valmisteluryhmien puheenjohtajisto sekä maakuntauudistuksen projektitoimisto.