Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden toukokuun uutiskirje

with Ei kommentteja

Mielenterveyden ensiapu I –kurssi osana kuntouttavaa työtoimintaa on havaittu hyväksi

 

Kurssi järjestettiin Huittisissa osana kuntouttavaa työtoimintaa. Todistuksen kurssin suorittamisesta sai yhteensä 12 henkilöä, joista suurin osa oli kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita.

Kokeilu toteutettiin Satakunto-hankkeen, Huittisten kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ja Sastamalan seudun mielenterveysseuran yhteistyönä. Mielenterveyden ensiapu I –kurssit on osa Mielenterveys kuuluu kaikille –kärkihankkeen toimintaa ja ne soveltuvat kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä. Kokonaisuudessaan kokeilua voidaan pitää hyvin onnistuneena. Sekä järjestäjien että kurssille osallistuneiden palaute on ollut pääosin erinomaista. Kurssin nähtiin avanneen uusia näkökulmia ja laajentaneen kykyä ajatella asioita eri kannoilta. Kurssilaiset kertoivat kurssin antaneen työkaluja kohdata arjen vastoinkäymisiä ja lisänneen armollisuutta itseä kohtaan. Kaikki osallistujat suosittelivat MTEA 1 –kurssin järjestämistä osana kuntouttavaa työtoimintaa jatkossakin!

 

Eurooppa Arjessani –tapahtuma keräsi väkeä Puuvillaan Eurooppa-päivänä

 

Satakunnan alueella tehdään paljon kehittämistä ja innovointia EU-rahalla. Eri toimijat kokoontuivat Eurooppa-päivänä 9.5.2018 yhteen kertomaan, miten tavallinen satakuntalainen hyötyy EU:sta ja sen tuesta.

Tapahtumassa nähtiin toiminnallisia pisteitä, kilpailuja ja tietoa siitä, mitä Satakunnassa tehdään EU:n tuella. Satasote kuntoutus- ja työllisyyshanke Satakunto oli mukana tapahtumassa esittelemässä omaa toimintaansa. Satakunto-hanke toimii Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tuella.

 

Ulvilan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon
ja TYP-toiminnan pilottikokeilulla parempaa yhteistyötä

 

Porin perusturvan Itä-Porin lähipalvelualueeseen kuuluvassa Ulvilan terveyskeskuksessa aloitettiin uudenlainen moniammatillinen yhteistyökokeilu tammikuun 2018 alussa. Toiminnassa on vahvasti mukana SATAOSAA-maakuntakokeilu, jossa kehitetään osatyökykyisille parempia työllistymistä tukevia toimintamalleja sekä osallisuutta.

– Uuden toimintamallin tavoitteena on tarjota Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaalle tarvetta vastaavaa palvelua oikeaan aikaan. Tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa poistetaan päällekkäistä työtä, mikä säästä rahaa ja henkilöresursseja, projektisuunnittelija Tiia Nieminen kertoo.

Toiminnan käynnistäminen lähti liikkeelle käytännön toimijoiden tarpeesta.

Toiminnan voi käynnistää hyvin matalalla kynnyksellä, vaikka kutsumalla eri toimijat yhteisen pöydän ääreen aamukahville. Näin toimittiin myös Ulvilassa. Toiminnan alulle laittajana toimi Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen palvelun (TYP) sosiaaliohjaaja Satu Mäenpää ja SATAOSAA-maakuntakokeilu kutsui eri alan toimijat saman pöydän ääreen.

– Ehdotin yhteisesti sovittuja säännöllisiä tapaamisia, joissa voisimme tiimin kanssa arvioida asiakkaan tilannetta ja hahmottaa työllistymiseen liittyviä haasteita sekä ydinongelmia. Työryhmässämme ovat olleet mukana terveydenhoitaja Anne Esama (TYP), työvoima-asiantuntija Tuula Mäntylä ja Ulvilan terveyskeskuslääkäri Terttu Hällfors. Tarvittaessa olemme konsultoineet Kelan TYP-työkykyneuvojaa, Satu Mäenpää kertoo.

Tiimi on kokoontunut yhdessä Ulvilan terveyskeskuksessa. Tilaisuudessa eri toimijat tunnistivat heti yhteiset haasteet ja sopivat saman tien, miten he ryhtyvät yhteistyötä tekemään. Kokeilussa otetaan huomioon myös asiakkaan toiveet ja näkemykset. Jonkinlaista yhteistyötä tehtiin kyllä aiemminkin, mutta yhteinen pohdinta asiakkaan tilanteen edistämiseksi puuttui.

Yhteistyö nopeuttaa asiakkaan tilanteen hahmottamista

Lääkäri Hällforsin mielestä Ulvilan yhteistyötoiminta hyödyttää erityisesti lääkärin työtä
– Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu nopeammin ja selkeämmin, kun ryhmässä kerätään eri tulokulmat. Kun yhteistyökumppanit tulevat tutuiksi on jatkosuunnitelmista sopiminen selkeää eivätkä muodollisuudet ole hidastamassa asiakkaan selvitysten tekemistä. Tämä tietenkin tehostaa ajankäyttöä ja saattaa myös vähentää turhia tai vääriä lausuntoja, Hällfors kuvailee.

Ulvilassa pilottitoiminta on päättynyt 24.4.2018, mutta toimijat kertovat jatkavansa yhteistyötä.

 

15.5. Sote- ja työllisyysfoorumissa vastattiin kysymykseen – miten työllistymistä tukevia palveluja tulisi kehittää Satakunnassa?

 

”Emme enää mieti miten organisaatio toimii – me selvitämme yhdessä mitä asiakas tarvitsee.” – Mari Niemi aloitti päivän pohdinnat suoraan asian ytimestä sote- ja kasvupalvelufoorumissa 15.5.2018 . Kehittämispäivä järjestettiin yhdessä Kasvu- ja sotepalvelujen yhdyspintaryhmän ja SATAOSAAn kanssa.

Päivän aikana haettiin vastauksia kysymykseen – miten työllistymistä tukevia palveluja kehitetään Satakunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Maakuntauudistus ja muutos tuovat mukanaan mainiot kehittymisen mahdollisuudet niin organisaatiomallien kuin niiden toimintakulttuurinkin osalta, Niemi painotti avauspuheenvuorossaan. Päivän aikana kirkastuivat maakunnan toimijoiden yhteiset tavoitteet kohti kasvu- koulutus- ja sote-palvelujen tulevaisuutta.

Lue lisää tästä