Valinnanvapauspilotit käynnistyvät lain voimaantulon jälkeen

with Ei kommentteja

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi toukokuussa uuden valinnanvapausmallin pilotointiin yhteensä 100 miljoona euroa. Valinnanvapausmallia on tarkoitus kokeilla pilotteina eri puolilla Suomea uuden valinnanvapauslainsäädännön mukaisesti.

Valinnanvapauspilotit käynnistyvät lain voimaantulon jälkeen. Perustuslakivaliokunta totesi 1.6. antamassaan lausunnossa, että pilotointia ei voida aloittaa ennen kuin valinnanvapauslaki on vahvistettu.

Koska valinnanvapauden lakiehdotuksessa on useita korjattavia säännöksiä, ei voida tarkasti arvioida, millaisella aikataululla lakiehdotusta käsitellään eduskunnassa. Siten myöskään lain voimaantulon ajankohtaa ei voida täsmällisesti ennakoida.

− Tällä hetkellä ei tiedetä tarkasti, milloin pilotointi voidaan aloittaa, mutta jatkamme Satakunnassa valmistelutyötä suunnitelmien mukaisesti. Satakunnassa valmistelutyö jatkuu, jotta jatkossakin pystymme turvaamaan satakuntalaisille heidän tarvitsemansa sote-palvelut, toteaa muutosjohtaja Terttu Nordman.