Poliittinen ohjausryhmä kannattaa yhden sote-keskuksen mallia

with Ei kommentteja

Satakuntaan suunnitteilla oleva yhden sote-keskuksen mallin suunnitelma saa kannatusta poliittiselta ohjausryhmältä.

Suunnitelmassa esitetään, että uudella, perustettavalla Satakunnan maakunnalla olisi yksi sote-keskus, jolla olisi alkuvaiheessa 31 toimipistettä. Nämä 31 toimipistettä olisivat alkuvaiheessa samat, joissa tällä hetkellä tuotetaan julkisen perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa. Toimipisteitä sijaitsisi siten kattavasti ympäri Satakuntaa. Toiminnan alkuvaiheessa palveluissa saattaisi olla eroja esimerkiksi vastaanottoajoissa. Lisäksi otettaisiin käyttöön e-sote-keskuspalvelut ja liikkuvat palvelut, jotka lisäisivät saatavuutta.

Valinnanvapauden lakiluonnoksen mukaisesti asiakkaiden valinnoilla käyttää tietyn palveluntarjoajan sote-palveluita olisi keskeinen merkitys. Asiakkaiden tekemiä valintoja tarkasteltaisiin vähintään puolivuosittain, sillä asiakkaiden tekemät valinnat vaikuttaisivat toiminnan kannattavuuteen ja siten mm. toimipisteiden määrään.

− Suunniteltu yhden sote-keskuksen malli sai perusteellisen keskustelun pohjalta maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kannatuksen. Suunnitellussa mallissa on monta kannatettavaa toimintatapaa. Asiaa valmistellut työryhmä on tehnyt perusteellista työtä. Sote-keskusmallien käsittelyyn palataan uudelleen syksymmällä, kun myös sote-keskuksia koskeva valinnanvapauden lainsäädäntö on varmistunut, tiivistää poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Kallio kokouksessa käytyä keskustelua.

Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheittain. Tämän hetken tiedon mukaan sotekeskusten olisi tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2022. Vaihtoehtoisia sote-keskusmalleja on suunniteltu maakuntauudistuksen palveluverkkotyöryhmässä. Palveluverkkotyöryhmä esittää yksimielisesti, että sote-keskustoiminta toteutetaan yhden sotekeskuksen mallilla.

− Satakunnassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on alusta asti ollut positiivista ja rakentavaa, ja nyt on tärkeää jatkaa aktiivista valmistelua aikataulullisista muutoksista huolimatta. Palveluiden saatavuus turvattava ja erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltava kriittisesti, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Poliittinen ohjausryhmä kokoontui käsittelemään sote-keskusmallin suunnitelmia tiistai-iltana 19.6. ja merkitsi asian tiedoksi.