Napakymppi! Osatyökykyiset mahtavana mahdollisuutena

with Ei kommentteja

 

 

SATAOSAA- Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen-kokeilu, Invalidiliitto,
Hengitysliitto/Ammattiopisto Luovi ja Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto järjestävät yhdessä
SuomiAreeena-keskustelun, jossa tarkastellaan erilaisia työllistymiseen liittyviä haasteita ja erityisesti
keinoja tukea työllistymistä näissä tilanteissa.

Aloite voimiemme yhdistämiseen tuli MTV:ltä ja ajatus oli erinomainen: yhdessä saamme äänemme kuulumaan voimakkaammin eri puolella yhteiskuntaa. Edustamme
yhteensä 246 yhdistystä, 58 000 jäsentä, 2 900 erityisopiskelijaa ja Satakunnan alueelta 17 kuntaa.
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä niissä tilanteissa, joissa työllistymisessä tai työssä pysymisessä on
haasteita. Haluamme näyttää, että monimuotoisuus on työyhteisön voimavara. Poistamme ennakkoluuloja,
lisäämme tietoa, luomme myönteistä asenneilmapiiriä ja madallamme rekrytointikynnystä. Keskustelua voi
seurata tunnisteilla #työkyky #työelämä #suomiareena.

Mistä keskustellaan?

Työkykymme voi vaihdella elämän aikana syystä tai toisesta. Haasteet työllistyä tai selvitä nykyisessä
tehtävässä voivat johtua esimerkiksi työstä tai työn vaativuudesta, sairaudesta, vammasta, elämänkriisistä
tai pitkään kestäneestä työttömyydestä. Tärkeintä on huomata, että kaikista työkykyä haittaavista haasteista
voi selvitä – jokainen meistä voi työllistyä, kunhan sopiva tehtävä ja tuki löytyvät.

Suomalainen yhteiskunta hyötyy siitä, että meidän kaikkien osaamispotentiaali tulee tunnistetuksi ja että
jokainen meistä voi työllistyä. Tästä hyötyvät myös työyhteisöt ja työnantajat. Ratkaisuja löytyy. Tietoisuus
erilaisista palveluista, tuesta ja ratkaisuvaihtoehdoista on toisinaan liian vähäistä tai tietoa on saatavilla
sirpaleisesti. Kun Keskitymme ratkaisuihin, saamme kaiken osaamisemme käyttöön.

 

Lisätiedot:

SATAOSAA- Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen-maakuntakokeilu

projektisuunnittelija Sari Hatanpää

sari.hatanpaa@pori.fi