Moniammatilliset tiimit perheiden varhaiseksi tueksi

with Ei kommentteja

Perhekeskustoimintamallin yksi keskeinen toimintaperiaate on säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit. Satakunnan perhekeskustoimintamallin pilottikunnista Raumalla, Huittisissa, Porissa ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä tiimit ovat jo toiminnassa.

Moniammatillinen tiimityö on olennainen osa uudenlaista perhekeskustoimintamallin mukaista työskentelytapaa. Tiimityöskentelyn tavoitteena on moniammatillinen näkökulma ja yhteistyö siten, että tarvittavat työntekijät auttavat perhettä yhdessä eikä perheen tarvitse hakea apua monen eri ammattilaisen luota. Käsittelemällä lapsen tai perheen asioita tiimissä, voidaan myös nopeuttaa asiakkaan avunsaantia.

Tiimien toiminta on tarkoitettu eri ikäisten lasten perheille. Asiat käsitellään luottamuksellisesti eikä palveluun tarvita lähetettä.

Tiimit koostuvat perhekeskustoiminnan keskeisistä ammattilaisista terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, koulusta ja lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Tiimin rakenne on joustava ja tarvittaessa mukaan kutsutaan ammattilaisia, jotka ovat keskeisiä kunkin lapsen, nuoren tai perheen asioita käsiteltäessä. Perheen oman näkemyksen kuulluksi tuleminen on tärkeää ja halutessaan asiakas ja perheen toivomat läheiset saavat olla mukana työskentelyssä.

Moniammatilliseen tiimiin voi olla yhteydessä, kun lapsen tai perheen asioissa tarvitaan useamman ammattilaisen näkemystä. Tiimissä selvitellään tilannetta yhdessä ja tehdään suunnitelma lapsen ja perheen auttamiseksi sekä tukemiseksi. Tiimityössä jokaisella ammattilaisella on oma perustehtävä ja hyvä tiedonkulku on tärkeää. Asiakas on aina tietoinen työskentelystä ja häneltä kysytään asioiden käsittelyyn suostumus. Tavoitteena on löytää ja tarjota perheille heidän tarvitsemaansa apua matalalla kynnyksellä. Toiminnassa painotetaan asiakkaan mahdollisuutta tulla kuulluksi omaa perhettään koskevissa asioissa.

 

 

Lisätiedot:

Satakunnassa tulevaisuus lapsissa – SATULA –hanke
Projektisuunnittelijat:

Heli Mäkelä p.044 701 0061
Mirja Isoviita p. 044 701 6832

etunimi.sukunimi@pori.fi