Työterveyspalveluista tukea työttömän terveyspalveluihin?

with Ei kommentteja

Työttömien terveydenhuoltopalveluissa tulisi nykyistä laajemmin hyödyntää työterveyshuollon osaamista, selviää tuoreesta työterveyshuollon palveluntuottajille suunnatun kyselyn tuloksista. Kyselyyn vastanneet työterveyshuollon palveluntuottajat kokevat, että työttömille tulisi tarjota työterveyshuoltoa vastaavaa palvelua esimerkiksi terveyskeskuksissa.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää työterveyshuollon palveluntuottajien näkemyksiä sitä, miten työterveyshuollon osaamista voitaisiin hyödyntää työttömien terveydenhuollon kehittämisessä.

− Työterveyshuolloilla on vahvaa osaamista työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, työkyvyn ylläpitämisestä ja tukemisesta sekä kuntoutustarpeen tunnistamisesta ja kuntoutukseen ohjaamisesta. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, kun mietitään osatyökykyisen henkilön työllistymistä ja työelämässä pysymistä. Myös työttömät tarvitsevat tämänkaltaista osaamista ja palvelua työllistymisensä tueksi, kertoo projektisuunnittelija ja maakuntauudistuksen työterveyshuollon selvityshenkilö Tiia Nieminen.

Kyselyyn vastanneet pitävät TE-palveluiden ja työterveyshuollon välisen yhteistyön kehittämistä tärkeänä, erityisesti kun työkyky on alentunut tai työllistymisen este on terveydellinen.

− Työttömien terveydenhuolto vaatii laaja-alaista osaamista paitsi terveyden edistämisestä ja sairauksien hoitamisesta, myös erilaisista kuntoutuksista, sosiaalivakuutuksesta, työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, palvelujärjestelmistä sekä verkostoimaisesta työskentelytavasta. Vaikka työterveyshuollon palveluita ei voi suoraan sellaisenaan tarjota työttömille, tarvitaan perusterveydenhuoltoon työterveyshuollon kaltaista osaamista, täydentää projektisuunnittelija Sari Ljungman.

Kysely työttömien terveydenhuollon kehittämisestä lähetettiin kaikille Satakunnassa toimiville työterveyshuollon palveluntuottajille. Yksityisiä ja julkisia työterveyshuollon palveluntuottajia oli kyselyn tekohetkellä Satakunnassa yhteensä 12. Kyselyyn vastasi neljä palveluntuottajaa, joten kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä. Kyselyyn vastanneesta neljästä palveluntuottajasta kolme on julkisia toimijoita ja yksi on yksityinen toimija.

Kyselystä vastasi SATAOSAA-maakuntakokeilu.

 

Tutustu tutkimustuloksiin: Raportti työttömien terveydenhuollon kehittäminen työterveyshuollon näkökulmasta