Maakuntauudistuksen valmistelu käyntiin Satakunnassa (16.6.2016)

with Ei kommentteja

Maakuntauudistus ja sote-uudistus ovat Suomen hallintohistoriassa poikkeuksellisen suuria ja laajakantoisia uudistuksia. Valtionvarainministeriön mukaan niiden toimeenpanoon on perusteltua ryhtyä valmistautumaan jo lainvalmistelun ja lakien eduskuntakäsittelyn aikana. Maakuntauudistus edellyttää suunnitelmallista ja hyvää yhteistyötä maakunnan liiton, ELY-keskusten ja TE-toimiston, sairaanhoitopiirin, pelastuslaitoksen, aluehallintoviraston ja kuntien kanssa. Myös sote-uudistuksen valmistelijat ovat mukana muutoksen valmistelussa. Henkilöstö on sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tärkeimpiä voimavaroja, uudistukset ja niiden toimeenpano tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.

Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toimeenpano jakautuu neljään vaiheeseen:
1) esivalmistelu (1.7.2017 saakka),
2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) (1.7.2017 – 1.3.2018),
3) maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2018 – 31.12.2018) ja
4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen).

Uuden maakunnan käynnistämisen valmistelun organisointi Satakunnassa

Valtionvarainministeriön ohjekirjeen mukaan maakuntien alueilla on perusteltua sopia maakunta-aloitteisesti uuden maakuntahallinnon perustamisen yleisen esivalmisteluvaiheen organisoitumisesta. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä aluehallintoviraston olisi sovittava esivalmistelun organisoitumisesta.

Satakunnan maakuntauudistus käynnistettiin 15.6 viranomaisten neuvottelulla. Esivalmisteluvaiheelle päätettiin perustaa ohjausryhmä, johon kuuluu tasapuolisesti kaikkien keskeisten tahojen edustus. Ohjausryhmä nimeää esivalmisteluvaiheelle alueellisen muutosjohtajan tai muutosprojektin projektipäällikön. On tärkeää, että muutosvalmistelun vetäjä nauttii kaikkien osallistuvien kunnallisten ja valtion organisaatioiden luottamusta. Alueellisen muutosjohtajan tehtävä on määräaikainen 30.6.2017 saakka.  Neuvottelussa päätettiin pitää maakuntauudistuksen maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelun käynnistyskokous keskiviikkona 10.8. klo 9.00 Porin Yliopistokeskuksessa. Kokouksessa tullaan asettamaan esivalmistelun ohjausryhmä. Lisäksi käydään keskustelua maakuntauudistuksen projektisuunnitelmasta ja maakuntauudistuksen esivalmistelun muista käytännön järjestelyistä.

Nyt käynnistyvä esivalmistelu kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka. Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä uusien maakuntien toiminnan käynnistämiselle. Tässä tarkoitettu yleinen maakunnan perustamisen esivalmistelu ei korvaa eikä muuta sote-uudistuksen alueellista valmistelua vaan tehdään hyvässä yhteistyössä sen kanssa. Yleisessä maakuntauudistuksen muutosvalmistelussa huolehditaan kuitenkin toimialoittaisen ja yleisen valmistelun yhteensovittamisesta. Erityisesti henkilöstöä, hallintoa, omaisuutta, yleistä ICT-infrastruktuuria ja muita yhteisiä toiminnan puitteita ja tukipalveluita koskevissa asioissa on tarpeen pyrkiä yhtenäisiin ja digitaalisuuden toiminnallisia mahdollisuuksia hyödyntäviin prosesseihin.

Lisätietoja asiasta:
maakuntajohtaja Pertti Rajala, pertti.rajala@satakunta.fi, 0505523827
ylijohtaja Marja Karvonen marja.karvonen@ely-keskus.fi, 0295 022 111