Satakuntaliiton lausunto maakuntalakiluonnokseen – maakuntahallitus 31.10.2016

with Ei kommentteja

Maakunnan aito itsehallinto on turvattava, korostetaan Satakuntaliiton lausunnossa maakuntalakiluonnoksesta. Myös maakunnan liittojen nykyisissä tehtävissä oleva kansainvälisyys ja edunvalvonta tulee huomioida. Siltikään maakunnan tehtäviä ei tulisi määritellä laissa tehtäväluettelolla, joka rajoittaa maakunnan toiminnan kehittämistä nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Luonnoksessa todetaan, että sote-uudistuksen tilaaja-tuottajamalli sekä vielä määrittelemätön asiakkaan valinnanvapaus asettavat palvelujen järjestäjälle suuren haasteen taata tasapuoliset palvelut kaikille asiakasryhmille ja kaikille alueille. Samalla tavoitteen, 3 miljardin kustannusten nousun hillintä, saavuttamisen kannalta oleellisia reunaehtoja on vielä määrittelemättä, joista keskeisiä ovat asiakkaan valinnanvapaus sekä uusi valtakunnallinen ICT-arkkitehtuuri.

Tutustu lausuntoon linkistä: Satakuntaliiton lausunto maakuntalakiluonnoksesta Liite § 125 MH 31.10.2016