Kolmasosa Satakuntalaisista vanhemmista on erittäin tyytyväisiä elämäänsä

with Ei kommentteja
Väliaikatuloksia lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksesta

 

Toukokuun 2018 loppuun mennessä tutkimuksessa on mukana kansallisesti vähän yli 8000 4-v lasta perheineen. Satakunnasta kaikki kunnat ovat mukana tiedonkeruussa ja väliaikatuloksissa on mukana 440 perheen vastaukset. Satakunnassa perheiden vanhemmista 33% (koko maa 28%) on erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Vanhempien arvion mukaan lapsilla on runsaasti myönteistä sosiaalista käytöstä ja vanhemmat tuntevat usein läheisyyttä lapsensa kanssa.

Kyselyn perusteella suurin osa vanhemmista on tyytyväisiä varhaiskasvatukseen, neuvolatoimintaan ja saamaansa vanhemmuuden tukeen. Kuitenkin noin puolet vanhemmista kokee, että olisi tarvinnut tukea parisuhdeasioissa, mutta on jättänyt tuen tarpeen ilmaisematta.

LTH-tutkimus tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan joka toinen vuosi ja se kohdistuu vuorotellen 3-4 kuukauden ikäisiin vauvoihin ja 4-vuotiaisiin lapsiin perheineen. Vuoden 2018 tiedonkeruu kohdistuu 4-vuotiaisiin lapsiin perheineen ja se toteutetaan 1.2. – 31.10.2018 välisenä aikana.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimus tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä palvelukokemuksista. LTH-tutkimus on kehitetty ja käynnistetty osana Lapsiperhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE). Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä tai palvelukokemuksista ei ole tähän mennessä ollut saatavilla kattavaa ja säännöllistä seurantatietoa. Maakunnat ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksesta saatavaa tietoa lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä, lakisääteisten seurantavelvollisuuksien toteuttamisessa sekä lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin tukena. Tulokset ovat käytettävissä myös esim. alueellisiin hyvinvointikertomuksiin.

Tutkimukseen osallistuminen ja laadukkaan tiedon saaminen edellyttää jatkossakin ammattilaisilta sitoutumista tiedon tuottamiseen ja vanhemmilta halukkuutta osallistua tutkimukseen. Satakunnassa on 4-vuotiaita lapsia noin 2000 ja heidän huoltajiensa tavoittaminen ja osallistuminen tiedonkeruuseen on tutkimuksen onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Kaikki LTH –tutkimuksen väliaikaraportin tulokset ovat maksuttomia ja tarkasteltavissa alueellisesti THL:n sähköisessä tulospalvelussa https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/lth-tutkimuksen-4v-tiedonkeruun-valiaikatuloksia Väliaikatulosten tarkoituksena on antaa suuntaa siitä, minkälaisia tietoja on tulossa. Lopulliset tulokset julkaistaan keväällä 2019.

Lisätietoa:

Lisätietoa tutkimuksesta sekä tiedonkeruusta Satakunnassa projektisuunnittelija Heli Mäkelä, p.044 701 0061 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pori.fi

https://www.thl.fi/LTH tutkimus