Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden uutiskirje

with Ei kommentteja

Sosiaalisen kuntoutuksen satakuntalainen malli –työskentelyn tuloksia esitellään syyskuussa

Satakuntalainen sosiaalisen kuntoutuksen kehittäjäryhmä on kokoontunut pohtimaan ja kehittämään sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohtia ja malleja helmikuusta 2018 lähtien. Kehittämistyön tuloksena on koottu tietoa olemassa olevista sosiaalisen kuntoutuksen hyvistä käytännöistä ja sosiaalisen kuntoutuksen laatukriteereistä. Satasoten kuntoutus- ja työllisyyshankkeet Satakunto ja SATAOSAA kutsuvat maakunnan eri organisaatioiden edustajat koolle kuulemaan tuloksista ja pohtimaan jatkotyöskentelyn toteuttamista omissa organisaatioissanne tiistaina 25.9.2018 klo 12:30-15:30.

Lisätietoja antavat: Projektisuunnittelija Minka Leino-Holm, puh. 044 701 0050, minka.leino-holm@pori.fi, projektisuunnittelija Niina Tammi, puh. 044 701 0069, niina.tammi@pori.fi ja projektisuunnittelija Minna Viinamäki, puh. 044 701 0049, minna.viinamaki@pori.fi.

 

Joko käytät Tie työelämään OSKU-verkkopalvelua?

 

Tie työelämään -verkkopalvelusta löydät tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Tutustu keinovalikoimaan tai astu polulle, joka ohjaa tilanteeseen sopivaan palveluun. Palvelu on loistava työväline ammattilaiselle! Käy tutustumassa: https://tietyoelamaan.fi/

SATAOSAA-maakuntakokeilu luo Satakuntaan osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta edistävän monialaisen toimintamallin.

Toukokuussa 2018 SATAOSAA kartoitti kyselyllä järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita työllisyyden edistämisessä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Satakunnan maakunta- ja SOTE-uudistuksen valmistelussa. Tutustu kyselyn yhteenvetoon tästä.

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hankkeen järjestämä mini-interventiokoulutus on saatu päätökseen

Noin kaksikymmentä terveydenhuollon ammattilaista Satakunnan kunnista on osallistunut 7 päivän mittaiseen koulutukseen. Kouluttajana toimi psykologi, vaativan erikoistason psykoterapeutti Juhani Laakso. Koulutuspäivien sisältöinä olivat psykososiaalisen ohjauksen, kognitiivisen psykoterapian, voimavara- ja ratkaisukeskeisten sekä kolmannen aallon kognitiivisen terapian menetelmät.

Koulutus antoi osallistujille tiedolliset ja taidolliset valmiudet yksilö- ja ryhmämuotoiseen ohjaukseen, jota he toteuttavat Satakunnan TULE-MIELI –hoito- ja kuntoutusmallissa. Koulutusta on suunniteltu täydennettävän kahdella koulutuspäivällä syksyllä.

 

Katso tästä video MINI-INTERVENTIOSTA Satakunnan TULE-MIELI hoitoon ja kuntoukseen – mallissa.