Osallistamalla ja osallistumalla luodaan tulevaisuuden Satakunta

with Ei kommentteja

Maantiekadulle keskusteltiin tänään ihmisten osallistamisesta tulevan maakunnan päätöksentekoon ja palveluiden suunnittelumahdollisuuksiin. Asukkaat maakunta –ja soteuudistuksen keskiöön koulutuspäivän tilaisuus oli osa Kuntaliiton Asukkaat maakunta- ja soteuudistuksen keskiöön (AKE)-projektia, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta ja levittää toimintatapoja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksin ja palveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittämiseen.

  • Osallistamisen käytäntöjä on paljon erilaisia. On ensisijaisen tärkeää, että osallistumisella on merkitys sekä ihmiselle että toiminnan kehittämiselle. Ihmiset osallistuvat, mikäli tietävät miksi sillä on merkitystä ja että heitä kuullaan aidosti. Toimiva vuorovaikutus ja luottamus saavutetaan ajan mittaan pitkäjänteisellä kehitystyöllä, totesi professori Liisa Häikiö alustuspuheenvuorossaan.

Tilaisuudessa perehdyttiin erilaisiin toimijarooleihin sekä kansalaisten päällekkäisten ja vaihtuvien roolien huomioimiseen tulevien maakuntien toiminnan suunnittelussa. Häikiö pohti luennossaan myös asukkaiden identiteetin rakentumista uudessa maakunnassa uudistuksen toteutuessa.

  • On tärkeää pohtia miten ihmiset samaistuvat tulevaan maakuntaan ja millaiset vaikuttamisen ratkaisut palvelevat tehokkaimmin sekä maakuntaa että sen kaikkia asukkaita.

 

Satakunnassa osallisuustyötä on tehty jo pitkään

 

Keskustelussa todettiin, että Satakunnassa osallisuuden kehittämisen eteen on tehty töitä laajasti muun muassa hankkeiden kautta. Eri asukasryhmiä on kuultu monipuolisesti ja kerättyä tietoa hyödynnetään maakunnan kehitystyössä. Kehitystyössä on kuultu muun muassa kokemustoimijoita sekä nuoriso- ja asiakasraateja. Tavoite jota kohti Satakunnassa mennään, on hyvinvoiva maakunnan väestö.

Luento-osuuden jälkeen osallistujat siirtyivät pelaamaan Osallisuuspeliä.

  • Osallisuuspelin tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä mitä osallisuus on ja mitä se tarkoittaa kunkin omassa työssä esimerkiksi asiakaskohtaamisissa. Pelin aikana on mahdollisuus oppia uusia osallisuusmenetelmiä ja se on hyödyllinen työkalu myös maakuntauudistuksen valmistelussa, Päivi Kurikka Kuntaliitosta totesi.

Pelin aikana osallisuutta pohdittiin monesta eri näkökulmasta. Sen ääressä syntyi runsaasti hedelmällistä keskustelua muun muassa osallisuuden kehittämisestä ja mahdollisuuksista. Osallistujat pohtivat myös sitä, miten suunnitelmat toteutetaan käytännössä.