Elinvoimainen maakunta tarvitsee ympäristötietoa

with Ei kommentteja

Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen on maakuntalakiluonnoksen 6 §:ssä osoitettu maakunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. Ympäristöä koskeva tieto on osa maakunnan tietojohtamisen kokonaisuutta, ja sillä on kytkentöjä moniin maakunnan toimintoihin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus selvittää ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa ympäristötiedon tuottamisen nykytilaa hallinnossa ja arvioi tiedon tuotannon, jakamisen ja käytön toimivuutta sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämistarpeita tulevaa aluehallinnon uudistusta ajatellen.

Hankkeen tuloksena esitetään alustavia malleja siitä, miten ympäristötieto tulisi sisällyttää maakunnan järjestämiseen, johtamiseen ja palvelurakenteeseen. Ympäristötieto kytkeytyy maakunnan strategiaan ja maakunnan kykyyn järjestää palvelutuotantonsa niin, että se pohjautuu osaltaan ympäristöä koskevaan tietoon. Maakunnan elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi rakennetaan ympäristön tarjoamalle alustalle, hyödyntäen sitä, muokaten sitä – tavoitteena tulee kuitenkin olla, että toiminta on kestävää ja ympäristön arvot turvaavaa.

Esimerkkinä voi mainita, että pelkästään maakuntakonsernin toimintaan liittyvä tavaroiden ja aineiden hankinta sekä toimitilojen ylläpito ja logistiikka ovat valtava kokonaisuus, jonka ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota.

Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä 2018-2019

Merja Haliseva-Soila, hankevastaava, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Laura Lähteenmäki, suunnittelija, Varsinais-Suomen liitto