Valtakunnallinen kasvupalvelujen verkosto maakuntavalmistelun tueksi

with Ei kommentteja

Kasvupalvelujen verkosto on heinäkuun alusta alkaen virallisesti yksi maakuntavalmistelua tukevista verkostoista. Kasvupalvelujen verkosto on osa maakuntauudistuksen toimeenpanon organisointia valtioneuvostossa. Verkoston puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö, kasvupalveluvalmistelija Anne Jortikka Satakunnan ELY-keskuksesta ja Satakunnan maakuntauudistuksen projektitoimistosta.

Kasvupalvelujen verkoston tehtävänä on toimia maakuntien yhteisen kehittämisen alustana ja tiedonvälityskanavana. Verkoston avulla eri ministeriöt saavat tietoa kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutilanteen etenemisestä.

− Kasvupalvelut ovat tärkeä osa maakunta- ja soteuudistusta, joten on hienoa, että kasvupalveluiden verkosto on nyt virallisesti osa valtioneuvoston ohjaamaa verkostokokonaisuutta. Kasvupalvelujen verkoston tavoitteena on tarkastella kasvupalvelu-uudistuksen valmistelua laajana kokonaisuutena, huomioiden yhdyspinnat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä aluekehitykseen, ympäristöön ja liikenteeseen.  Verkostomme nostaa esiin asioita, jotka edellyttävät laajempaa keskustelua maakunta- ja muutosjohtajien tai eri ministeriöiden kanssa, kertoo verkoston puheenjohtaja Anne Jortikka verkoston toimintaedellytyksistä.

Maakuntavalmistelua tukevia verkostoja on yhteensä 14. Niiden tehtävänä on toimia maakuntien, ministeriöiden ja sidosryhmien yhteisen maakuntavalmistelun alustoina. Verkostot mahdollistavat hyvien käytäntöjen jakamisen maakuntien välillä.