ICT- ja työterveysasiat Vaten käsittelyssä

with Ei kommentteja

Uuden maakunnan ICT-valmistelussa ollaan siirtymässä suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa keskeistä on esimerkiksi maakunnan oman tietohallinnon perustaminen sekä erilaisten kansallisten teknisten palveluiden käyttöönotto. Maakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen tarkoituksena on osaltaan taata toimintavalmis uusi Satakunnan maakunta.

Maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja viestintätekniikkaa pyritään kehittämään selvittämällä mahdollisuutta yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää hyödynnettäisiin sekä sosiaali- että terveysasioissa. Satakunnassa uuden, yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen osallistumista on selvittänyt Satakunnan sairaanhoitopiiri. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä muiden maakuntien sairaanhoitopiirien kanssa.

Vate keskusteli asiasta 21.9. kokouksessaan ja päätti esittää Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitukselle, että sairaanhoitopiiri osallistuu yhdessä vähintään kolmen muun sairaanhoitopiirin kanssa kilpailutukseen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnasta.

 

Valtakunnallisten työterveysyhtiöiden valmistelu etenee kuntien ja sairaanhoitopiirien kautta

Kevan hallitus päätti valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamisesta kesällä 2018. Valmistelutyön alla on kaksi yhtiötä. Kiinnostuksensa valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamiseen ovat osoittaneet yli 30 kaupunkia ja kuntaa, 10 sairaanhoitopiiriä, useita maakuntavalmisteluita, perusterveydenhuollon kuntayhtymiä ja työterveysyhtiöitä. Myös Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin on esittänyt Kevalle kiinnostuksensa valtakunnallisen työterveyshuollon yhtiön valmisteluun.

Koska yhtiöiden perustamisen aikataulu on kiireellinen, edetään hankkeessa kuntien ja sairaanhoitopiirien kautta. Satakunnassa maakuntavalmistelu kutsuu kuntien edustajia yhteen ja valmistelee yhteistyössä heidän kanssaan satakuntalaisten mukana oloa valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamisessa.

Lue myös:

Satakunta sitoutuu valtakunnallisen työterveysyhtiön valmistelutyöhön