Satakunta tarvitsee lisää hyvinvointia

with Ei kommentteja

Voivatko satakuntalaiset hyvin? Miten hyvinvointia edelleen voitaisiin lisätä? Satakuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin pureudutaan uuden, maakunnallisen verkoston avulla.

− Satakunnassa voidaan hyvin, koska järjestöt ja yhdistykset järjestävät paljon hyvinvointia tukevaa harrastetoimintaa kuntien palveluiden ohessa. Työttömyyden aleneminen on tuonut myös positiivista vaikutusta hyvinvointiin. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää työtä on silti edelleen tehtäväksi, sillä satakuntalaiset liikkuvat keskimäärin liian vähän ja monet nuoret sekä työikäiset ovat ylipainoisia. Mielenterveys- ja päihdetyö sekä turvallisuus laajana teemana ovat myös merkittävässä roolissa, kertoo Satakunnan maakuntauudistuksen hyvinvoinnin asiantuntija Piia Astila.

Satakunnassa useat eri tahot työskentelevät verkostomaisesti satakuntalaisten hyvinvoinnin eteen. Samalla rakennetaan tulevan, uuden Satakunnan maakunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja.  Työn pohjana toimii kuntien tekemä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö ja sieltä esiin nousseet tekijät. Maakunnallisen verkoston kautta pyritään nostamaan parhaat käytännöt esiin ja juurruttamaan ne koko maakuntaan.

− Hyvinvoivat kuntalaiset ovat kuntien, maakunnan ja järjestöjen yhteinen tavoite. Satakunnassa hyvinvointia kehitetään aidon asiakaslähtöisesti, joten laaja ja monialainen yhteistyö on välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää hyvinvoinnin eri näkökulmat ja tuoda niitä esiin: hyvinvointityötä tehdään paitsi ravitsemuksen, liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan parissa, myös esimerkiksi työvoimapalveluiden, kaavoituksen ja ympäristöpalveluiden parissa, Astila täydentää.

Hyvä esimerkki maakunnallisesta yhteistyöstä oli Huittisissa torstaina 4.10. järjestetty Yhteistyön Satakunta -seminaari, joka kokosi yhteen yli 100 hyvinvoinnin parissa työskentelevää ja siitä kiinnostunutta. Seminaarin ohjelma koostui järjestöjen, kansalaistoiminnan, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden vuoropuhelusta. Tilaisuudessa vierailivat myös tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen Kuntaliitosta sekä pääsihteeri Tuija Brax Sydänliitosta. Esillä olivat myös satakuntalaiset hyvinvointihankkeet ja eri sektoreiden välisen yhteistyön mallit.

Seminaarin järjestivät Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä – JYTRY, Satakuntaliitto, Huittisten kaupunki, Pärjätään yhdessä -hanke, SPR, Veikkaus, Satakunnan yhteisökeskus, SAMK sekä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti.