Valmennusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn

with Ei kommentteja

Luo luottamusta – suojele lasta on terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama verkkokoulutus, joka on tarkoitettu kaikille asiantuntijoille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria ja perheitä. Esimiehet ovat keskeisessä roolissa verkkovalmennuksen tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Verkkokoulu on avoin ja käyttäjille maksuton ja se valmentaa lapsen ja perheen kohtaamiseen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevään työskentelyyn, toimijoiden väliseen sujuvaan ja kunnioittavaan yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon sekä päätöksentekoon ja johtamiseen.

Toteutus koostuu oppaasta ja verkkokoulusta. Verkkokoulu sisältää videoita, käytännön esimerkkejä ja pohdintatehtäviä viidestä eri aihepiiristä, joiden tarkoitus on herättää työyhteisöissä yhteistä keskustelua ja pohdintaa asioista lapsen ja perheen näkökulmasta.

Lue lisää SATULAN sivuilta, tai klikkaa alta suoraan oppaaseen.

Linkki verkkokouluun ja oppaaseen

Esimiehille on nyt tarjolla valmennusta verkkokoulun hyödyntämiseen ja käyttöönottoon 29.10.2018. Tilaisuuden järjestää Uudenmaan LAPE ja sitä voi seurata etänä omalta koneelta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen (myös etäseurantaan) tästä.

Lisätietoja: SATULA –hanke, Projektisuunnittelija Heli Mäkelä, p. 044 701 0061, heli.makela(at)pori.fi