Yhteensä sata -hankkeen esimiesten muutosvalmennuksen toinen vaihe on alkamassa

with Ei kommentteja

Yhteensä sata –hanke on Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen muutoksen tuen kehittämishanke, jota rahoitetaan KEVA:n työelämän kehittämisrahalla.

Hankkeen päätavoitteena on, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä ja kokea työnsä merkitykselliseksi muutoksessa. Tarkoituksena on madaltaa uudistuksessa eteen tulevaa muutosvastarintaa ja opetella uusia tapoja työn tekemiseen.  Työ ei ole enää ajasta tai paikasta samalla tavoin riippuvainen kuin aiemmin. Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä on koko maakuntaan siirtyvä henkilöstö tehtävistä riippumatta. Hankkeessa huomioidaan myös vaikutukset kuntiin jäävään henkilöstöön.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on päättynyt. Se kohdistui esimiesten muutosjohtamiseen. Valmennuksessa tarjottiin esimiesten tueksi ns. “muutosjohtamisen työkalupakki”.  Lisäksi kehitettiin uudenlaista yhteistoiminnallisen johtamisen taitoa muutosten läpiviennissä.  Esimiehille annettiin tukea ja keinoja ottaa huomioon myös muutoskritiikki, jotta esimies voi käsitellä sitä rakentavasti ja kehittävästi.   Ensimmäisen vaiheen muutosvalmennuksen on saanut syksyn 2018 aikana 150 Satakunnan maakuntaan eri organisaatioista siirtyvän henkilöstön esimiestä. Ensimmäisen vaiheen esimiesvalmennus koostui verkkowebinaareista, verkkotehtävistä ja kahdesta lähitapaamispäivästä. Valmennuksen läpiviennistä vastasi Covis Partners Oy:n valmentajat.

Hankkeen toinen vaihe on alkamassa.  Hankkeen toisessa vaiheessa henkilöstö otetaan aidosti mukaan kehittämään ja muuttamaan toimintaansa sekä kannustetaan osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.

Toisen vaiheen valmennuksen tavoitteena on:

  • ohjata esimiehiä osallistamaan yhteistoiminnallisesti henkilöstöään muutoksessa
  • vahvistaa esimiesten viestinnällisiä valmiuksia sekä osallistamistaitoja
  • varmistaa, että esimies sisäistää yhteistoiminnallisen muutosprosessin ja omaksuu osallistavan työskentelytavan toteuttaa työpajavaihe yhdessä henkilöstönsä kanssa

Yhteistoiminnallisella muutosjohtamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kuuntelevaa, osallistavaa ja luottamusta rakentavaa tapaa johtaa omaa henkilöstöä muutoksessa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan asiakaslähtöisen toimintatavan ja uusien työmenetelmien (mm. digitaaliset palvelut) omaksumista, sekä huolehditaan, ettei kukaan jää ilman tukea muutoksessa.  Tärkeää on, ettei henkilöstö koe muutosta uhkana, vaan muutoksen hyöty koetaan muutosprosessin aikaista epävarmuutta suurempana.

Toisen vaiheen valmennuksen kohteena ovat ensimmäisessä vaiheessa mukana olleet esimiehet työntekijöineen. Toinen vaihe toteutetaan toiminnallisesti webinaareilla, verkkotehtävillä ja työyhteisön työpajatoiminnalla. Kun toinen vaihe on aikataulutettu, tullaan ensimmäisen vaiheen muutosvalmennukseen osallistuneisiin esimiehiin ottamaan yhteyttä. Toisen vaiheen valmennus toteutetaan ajanjaksolla lokakuu 2018 – maaliskuu 2019.

Lisätietoja antaa:
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, etunimi.sukunimi@satshp.fi
Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Helena Metsälä, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
Henkilöstöasiantuntija Tarja Koskela, etunimi.sukunimi@satakunta.fi