ICT-valmistelussa asiakas on tärkein – valmistelu etenee suunnittelusta toteutukseen

with Ei kommentteja

Uuden maakunnan ICT-valmistelussa ollaan siirtymässä suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Syksyllä keskitytään erityisesti maakunnan tietoliikenneratkaisujen rakentamiseen sekä sote-järjestelmien yhtenäistämiseen, mutta myös digitaaliset palvelut ovat avainasemassa. Samalla kehitetään valtakunnallisia ratkaisuja yhteistyössä muiden maakuntien kanssa. On järkevää, että eri maakunnat eivät toteuta samaa ratkaisua 18 kertaan. Esimerkiksi kaikki sote-palvelut yhteen kokoavan mobiilisovelluksen toteuttaminen valtakunnallisena ratkaisuna on saanut laajaa kannatusta.

− Työtä tehdään asiakkaita ja ammattilaisia varten. Tavoitteena on, että kansalaisten digitaaliset palvelut ovat kaikkien saatavilla, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja asioinnin sujuvuutta. Rakennamme helppokäyttöisiä, turvallisia palveluita, joiden välillä tieto liikkuu tarvittaessa toimijalta toiselle, kuvaa Satakunnan maakuntauudistuksen ICT-asiantuntija Arttu Perttula valmistelutyön lähtökohtia.

Digitalisaatio monipuolistaa ja kehittää palveluita

 Asiakkaan ja asukkaan sujuvan asioinnin edellytyksenä on toimiva tiedonkulku. Uuden maakunnan ICT-valmistelussa keskitytään ratkaisemaan tiedonkulun ongelmia muun muassa yhtenäistämällä digijärjestelmiä. Nykyinen ICT-järjestelmien ja -ratkaisujen kokonaisuus on hyvin monimuotoinen, sillä esimerkiksi kunnilla ja kuntayhtymillä on käytössään runsas määrä maakunnalle siirtyviä järjestelmiä, jotka on tarkoitettu samaan käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on, että uudessa Satakunnan maakuntaorganisaatiossa on käytössä vain yksi järjestelmä tietyn asian hoitamiseen, kuten esimerkiksi yksi palkanmaksujärjestelmä ja tulevaisuudessa myös yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Yhtenäiset tietojärjestelmät edistävät sujuvaa tiedonkulkua toimijalta toiselle ja siten kehittävät esimerkiksi asiakaspalvelua ja asiakastyötä. Digitaalisuus nykyaikaistaa ja monipuolistaa nykyisiä palveluita tuomalla nykyisten palveluiden rinnalle uusia mahdollisuuksia ja tapoja käyttää palveluita. Digitaalisuus mahdollistaa nopeita ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita niille, jotka niitä haluavat hyödyntää.

− Sähköinen ajanvaraus, sähköiset lomakkeet ja erilaiset mobiilipalvelut ovat hyviä esimerkkejä entistä monipuolisemmista palveluista. Moni suomalainen hyödyntää jo nyt esimerkiksi Kanta.fi sekä Suomi.fi -palveluita, joiden käyttö laajennee entisestään. Uudessa maakunnassa tarjotaan myös digitukea kaikille, jotka sitä tarvitsevat, kuvaa digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmistelija Katri Tunttunen.

Yhteistyöllä enemmän

ICT-valmistelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden maakuntien, valtakunnallisten hankkeiden ja valtion toimijoiden kanssa. Valtakunnallisen yhteistyön kautta rakennetaan esimerkiksi tulevien maakuntien verkkosivustojen teknistä alustaa sekä ratkaisua, joka tarjoaa digitaalisia työkaluja toimistoon, sen keskinäiseen viestintään ja ryhmätyöhön. Lisäksi rakennetaan erilaisia toimialakohtaisia kokonaisuuksia, kuten pelastustoimen valvontasovellustietojärjestelmä, joka tarjoaa ratkaisun kaikkien maakuntien pelastuslaitoksien toiminnan hallintaan. Muita maakuntien yhteisiä kärkihankkeita ovat muun muassa tietoliikennejärjestelyt yhteisten palvelujen osalta, yhteinen käyttäjähallinta, asianhallintajärjestelmän kilpailutus, liityntätapa valtion järjestelmiin, asiakkuuden hallinnan ratkaisu sekä tietojohtamisen perusinfrastruktuuri sovelluksineen.

− ICT-valmistelutyössä keskitymme luomaan ratkaisuja, jotka tukevat perustyön tekemistä uudessa maakunnassa. Haluamme tarjota työntekijöille avoimen tiedonkulun lisäksi toimivat ja joustavat työvälineet. Nyt tehtävä työ näkyy asiakkaille ja työntekijöille lopulta sujuvina, toimivina ja helppokäyttöisinä palveluina ja järjestelminä. Rakennamme pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka kestävät aikaa, kuvaa järjestelmäasiantuntija Taina Kilpeläinen.

Satakunnassa yhteistyötä tehdään erityisesti Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat Satakunnassa KuntaPro Oy sekä 2M-IT Oy, sekä valtakunnallisesti Vimana Oy ja SoteDigi Oy.