Satakunnassa ei ole tehty päätöstä perusterveydenhuollon siirtämisestä sairaanhoitopiirin vastuulle

with Ei kommentteja

Satakunnan Kansassa ja Länsi-Suomessa sunnuntaina 14.10. julkaistussa uutisessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä johtava Aki Lindén väittää, että Satakunnassa olisi tehty päätös perusterveydenhuollon siirtämisestä sairaanhoitopiirin hoidettavaksi. Satakunnassa on keskusteltu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen eri vaihtoehdoista, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty.

Satakunnassa on vahva halu uudistua ja ottaa käyttöön maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun hyviä käytäntöjä. Koska siirtymäaika maakunta- ja soteuudistuksen tuomien muutosten voimaantulolle on pitkä myös siinä tapauksessa, että lainsäädäntö astuu voimaan, on Satakunnassa alustavasti keskusteltu vapaaehtoisuuteen perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen toimintatavan tarpeesta lainsäädännön siirtymäaikana. Satakunnan kuntien vapaaehtoisen sote-yhteistoiminnan kehittäminen esimerkiksi kuntayhtymän perustamisen kautta voi tulla ajankohtaiseksi myös, mikäli maakunta- ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei etene eduskunnassa.

Satakunnassa ei ole tehty päätöstä siirtää perusterveydenhuollon palveluita sairaanhoitopiirin vastuulle. Olemme keskustelleet Satakunnan kuntien, julkisten sote-toimijoiden sekä maakunta- ja sote-uudistuksen edustajien kesken sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen eri vaihtoehdoista. Käytyjen keskustelujen päätteeksi on sovittu, että kun maakuntauudistuksen peruslainsäädäntö on joko hyväksytty tai hylätty eduskunnassa, maakuntauudistus tuottaa kuntiin ja sote-kuntayhtymiin perustellun kyselyn siitä, onko Satakunnassa tarvetta ja halukkuutta yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.

Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
Terttu Nordman, sote-muutosjohtaja, puh. 044 701 8053