Työttömän asialla – aktiivisesti yhteistyössä

with Ei kommentteja

Kahvipöytien puheenaiheena on ollut tällä hallituskaudella työttömien aktivointi. Puheenvuoroja on esitetty monesta näkökulmasta, niin puolesta kuin vastaan. Hallitus on vienyt läpi kohututun aktivointimallinsa, mutta käynnistänyt samalla kärkihankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoja ja palvelumalleja myös työttömien ja osatyökykyisten tilanteen helpottamiseksi.

Satakunnassa on ollut keväästä 2017 käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana hallituksen kärkihakkeisiin kuuluvan OTE (Osatyökykyisille tie työelämään) osaprojektin kehittämishankkeet, SATAOSAA, ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen. SATAOSAA -kokeilu on toimenpiteissään keskittynyt osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden lisäämiseen ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke on luonut yhtenäisiä polkuja kuntoutukseen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Yhteistyössä Porin kaupungin perusturvakeskuksen ja työllisyyspalveluiden, Satakunnan TYPin, TE-toimiston, KELAn ja kehittämishankkeiden välillä on sovittu uudenlaisesta toimintamallista, jossa tavoitteena on saada työttömän asiakkaan tilanteeseen ratkaisuja, jotta asiakkaan pallottelu luukulta toiselle päättyy ja asiakas saa pitkäkestoisia ratkaisuja tilanteeseensa.

Nyt sovitussa uudessa kokeilussa ei periaatteessa ole mitään uutta, mutta ammattilaisten tapa toimia aktiivisessa yhteistyössä on uudenlainen toimintamalli. Moniammatillisesta yhteistyöstä on puhuttu pitkään, mutta ilman yhteistyön koordinointia ja selkeää tavoitetta, ei ole saavutettu toivottuja tuloksia.

Työkykytiimi -nimellä kulkeva kokeilu sai alkunsa jo syksyllä 2017 Porin perusturvakeskuksen tekemän selvityksen jälkeen. Selvityksessä nousi esiin työttömien asiakkaiden tarvitsema moniammatillisen tuen tarve, sekä tarve henkilöstön osaamisen vahvistamiselle.

Vuoden kuluttua aika on kypsä monialaisen toiminnan käynnistämiselle ja sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden Työkykytiimi aloittaa toiminnan pilotoinnin SOTE-keskus Cottonissa lokakuun 2018 alusta. Tiimi koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joille tarjotaan mentorointia kokeneemmilta työntekijöiltä sekä koulutusta osittain kehittämishankkeiden tarjoamana.

Työkykytiimi aloittaa uuden aikakauden monialaiselle yhteistyölle terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluissa. Tavoite on ratkaisukeskeisellä työotteella auttaa työttömiä asiakkaita eteenpäin tilanteessaan, joko kohti työelämää tai osallisuutta.

 

Kirjoittajat SATAOSAA -maakuntakokeilun projektisuunnittelijat Niina Tammi, Tiia Nieminen ja Sari Ljungman