Sote-mietintöjen luonnokset perustuslakivaliokunnan käsittelyyn – Satakunnassa monialaista maakuntaa rakennetaan aktiivisesti

with Ei kommentteja

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään 7.11. saanut valmiiksi mietintöluonnoksensa maakunta- ja sote-uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta mietintöluonnokset siirtyvät perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi. Perustuslakivaliokunnan työn on arvioitu kestävän yhdestä kahteen kuukautta. Valiokuntien mietintöjen valmistuttua lakikokonaisuuksien käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa.

Satakunnassa ollaan tyytyväisiä siihen, että kansallinen valmistelutyö etenee. Uutinen työn edistymisestä on merkittävä erityisesti uudistuksen alueellisessa valmistelutyössä mukana olleille.

– Satakunnassa valmistelemme monialaista maakuntaa ja jatkamme valmistelutyötä nykyisten lähtökohtien mukaan. Perustuslakivaliokunta ja myöhemmin myös eduskunta käyttävät lakikokonaisuuden käsittelyyn tarvitsemansa ajan. Kansallisen valmistelun edetessä katsomme, onko alueelliseen valmistelutyöhömme tarpeen tehdä muutoksia, kommentoivat vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja sote-muutosjohtaja Terttu Nordman.

Lisätietoja antavat:
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
Terttu Nordman, muutosjohtaja, puh. 044 701 8053