Ikääntyneiden palvelut ansaitsevat uudistua

with Ei kommentteja

Satakunnassa ikääntyneitä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Ikääntyvään väestörakenteeseen pyritään varautumaan kehittämällä vanhustyötä entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Satakunnassa on tehty työtä esimerkiksi palveluohjauksen sekä kotiin annettavien palveluiden ja kotoa käsin saavutettavien palveluiden kehittämiseksi. Tavoitteena on, että ikääntynyt voisi mahdollisimman pitkään asua omassa kodissaan ja saada sinne niitä palveluja, joita hän tarvitsee.

Ikäihmisten kotihoitoa kehittäneen ja kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa vahvistaneen muutosohjelman myötä kotihoito on tulossa todellisemmaksi vaihtoehdoksi laitosasumisen tai tehostetun palveluasumisen rinnalle. Omais- ja perhehoidon kehittämiskohteet on valmistelu siten, että ne voitaisiin ottaa käyttöön maakunnallisesti. Tavoitteena on perustaa maakunnallinen, mutta verkostomaisesti ja monituottajamaisesti toimiva omais- ja perhehoidon keskus. Yksikkö tarjoaa kaikenikäisten omais- ja perhehoitoon liittyvää tietoa ja osaamista sekä koordinoi Satakunnan alueella omais- ja perhehoitoa, mm. omais- ja perhehoitajien sijaisjärjestelyjä, toimintakykyä ja jaksamista tukevia ratkaisuja sekä koulutusta ja valmennusta.

− Satakunnassa on paljon laitosasumista ja tehostettua palveluasumista. Näiden rinnalle tulisi kehittää erilaisia tapoja ja keinoja vastata ikääntyvien tarpeisiin. Yhteistyö maakunnan ja kuntien välillä on merkittävää: on lähdettävä liikkeelle kunnista ja niiden ymmärryksestä sen suhteen, millaista väestöä kunnissa asuu ja millaisia tarpeita niiden asukkailla on. Vielä on aikaa muutoksille, jotta ikääntyvien toimintakykyisyys säilyisi nykyistä pidempään. Tulevaisuuden haasteita ovat esimerkiksi vanhustyön työvoimapulan lisääntyminen sekä muistisairauksia sairastavien turvallisen kotona asumisen organisoiminen, tiivistää tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri muutostarpeita.

− Yksilöiden väliset erot ovat hyvin merkittävä tekijä, joka on huomioitava palveluja suunniteltaessa. Sama palvelukokonaisuus ei toimi kaikille, vaan myös palvelun on oltava yksilöllistä ja yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa. Satakunnassa on tehty paljon töitä nykyistä toimivampien ikääntyneiden palveluiden eteen. Nyt on aika ottaa suunnitelmat käyttöön, toteaa muutosagentti Pirjo Rehula.

Torstaina 8.11. järjestetyssä Satakunnan kehittyvä vanhustyö -tilaisuudessa keskiössä olivat ikääntyneiden palvelut ja se, miten palvelut muuttuvat ja kehittyvät tulevaisuudessa. Tilaisuus toimi samalla Satakunnan I & O-muutosohjelman loppuseminaarina. Tilaisuus keräsi paikan päälle yli 350 vanhustyön ammattilaista ja lukuisia näytteilleasettajia.