Työikäisten terveydenhuoltoa kehitetään maakunnallisessa yhteistyössä

with Ei kommentteja

Satakunnassa ravistellaan työikäisten terveydenhuollon toimintatapoja uudenlaisiin raameihin. Kehitystyössä huomioidaan kaikki työikäiset.

Tavoitteena on rakentaa siltaa työterveyshuollon, muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden välille. Lisäksi työterveystoiminnan sisältöjä pyritään uudistamaan, jotta ne vastaavat työelämän muuttuviin tarpeisiin ja terveydenhuollon muutokseen myös jatkossa. Tavoitteena on, että työkykyyn liittyviä asioita hoidetaan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

− Olemme lähteneet selvittämään uudenlaisia mahdollisuuksia työikäisten terveydenhuollon järjestämiseksi. Emme enää mieti miten organisaatio toimii, vaan selvitämme yhdessä mitä asiakas tarvitsee. Selvitämme mahdollisuuksia muodostaa uudenlaisia asiantuntijatiimejä, jotka nykyistä tehokkaammin palvelisivat työikäisiä asiakkaita monialaisesti, kuvaa maakuntauudistuksen työterveyshuollon selvityshenkilö Tiia Nieminen.

Uudenlaista työikäisten terveydenhuoltoa pyritään rakentamaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Satakunnan julkisten ja yksityisten työterveyshuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä TE-palveluiden toimijoiden kanssa.

Suunnitteilla työterveyshuollon kaltaiset palvelut työttömille

Satakunnassa on lähdetty luomaan yhtenäistä toimintakäytäntöä myös työttömien terveystarkastuksille. Tavoitteena on järjestää työttömille työterveyshuoltoa vastaavat palvelut.

Työttömien terveystarkastusten kautta painopistettä saadaan vahvemmin siirrettyä ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen toimintaan. Terveystarkastuksissa tehtävä monialainen yhteistyö myös tehostaa tukea elämän käännekohdissa, kuten työttömäksi jäädessä tai opintojen päättyessä.

− Työ- ja toimintakyvyn arviointi, työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen sekä kuntoutustarpeen tunnistamisen ja kuntoutukseen ohjaaminen ovat merkittäviä osa-alueita, kun mietitään työttömän tai osatyökykyisen henkilön työllistymistä ja työelämässä pysymistä. Myös he tarvitsevat työterveyshuollon kaltaista osaamista ja palvelua työllistymisensä tueksi, kertoo projektisuunnittelija Sari Ljungman.