Muutos tehdään yhdessä – muutosvalmennuksen webinaariaineistoja nyt saatavillasi!

with Ei kommentteja

Miten asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat osa maakuntauudistusta? Entä millainen on asiakkaan rooli palvelustrategiaan ja -lupaukseen liittyvässä työssä? Tutustu aihetta käsittelevään webinaariaineistoon! Webinaari on osa muutosvalmennuksen kokonaisuutta, jolla valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloon.

− Satakunnassa järjestetään esimiehille ja heidän työyhteisöilleen laajaa muutosvalmennusta, jolla tuetaan asiakaslähtöisen toimintatavan ja uusien työmenetelmien omaksumista sekä huolehditaan, ettei kukaan jää ilman tukea muutoksessa. Valmennuksen edetessä halusimme tarjota kolmen laajan ja koko uudistuksen läpileikkaavan webinaarin sisällöt kaikkien uuden maakunnan valmistelusta kiinnostuneiden käyttöön, kertoo hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi.

Ensimmäisessä, jo julkaistussa webinaarissa syvennytään asiakkaan osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen sekä palvelustrategiaan ja -lupaukseen. Toisessa, myöhemmin julkaistavassa webinaarissa keskitytään digitaalisuuteen ja sen tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kolmas webinaari puolestaan tulee pureutumaan etäjohtamiseen ja tiimityöhön. Loput webinaariaineistot julkaistaan loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana.

Ensimmäisessä webinaarissa kuulet seuraavat puheenvuorot:

  • Asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys on keskeinen osa maakuntauudistusta
    Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi
  • Case: Asiakasosallisuus ja –lähtöisyys ikääntyneiden palveluiden valmistelussa
    Muutosagentti Pirjo Rehula
  • Asiakkaan rooli palvelustrategiassa ja –lupauksessa
    Sote-koordinaattori Minna Nevalainen

Tutustu webinaariin!