Koetalousarvio ja kiinteistöasiat Vaten käsittelyssä

with Ei kommentteja

Satakunnassa talousvalmistelua on tehty avoimesti, osallistavuus edellä. Työhön on otettu mukaan kaikki Satakunnan kunnat, muut muutoksessa mukana olevat organisaatiot sekä uudistusta alueellisesti valmistelevat työntekijät. Työn alla oleva koetalousarvio antaa suuntaviivat uuden maakunnan taloudelle, sillä sen on tarkoitus palvella tulevaa maakuntaa uudistuksen valmistelutyössä ja rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Koetalousarvio tehdään kokoamalla tiedot nykyisistä kustannuksista ja sovittelemalla niitä uuden maakunnan arvioituun rahoituskehykseen. Taloussuunnittelua tehdään maakunnallisen sähköisen taloussuunnittelujärjestelmän kautta.

Myös kiinteistöasioiden valmistelu etenee vauhdilla. Uusi maakunta ei tulevaisuudessa omista kiinteistöjä, vaan maakuntien käyttämät tilat tulee joko omistamaan tai vuokraamaan valtion perustama ja maakuntien omistukseen siirtyvä Maakuntien tilakeskus Oy. Uutena palveluna Maakuntien tilakeskus Oy tarjoaa kaikille asiakkailleen käyttöön tilatietopalvelua, joka tarjoaa pohjakuvien ja tiloihin liittyvien tietojen hallintaa samassa ohjelmistossa. Tilatietopalvelu otetaan käyttöön vaiheistetusti. Satakunta saa ensimmäisten maakuntien joukossa tilatietopalvelun käyttöönsä vuoden 2019 alusta.

Satakunnan vapaaehtoinen väliaikainen toimielin (Vate) käsitteli perjantai-iltapäivän 16.11. kokouksessaan myös ikäihmisten yhteensovitetun palvelukokonaisuuden suunnitelmaa ja viestinnän valmistelutyötä.

Lainsäädäntötyö etenee perustuslakivaliokunnassa

Kansallisella tasolla maakunta- ja sote-uudistus etenee lainsäädäntöprosessin kautta. Perustuslakivaliokunta on ottanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset käsittelyyn. Alustavana tavoitteena on, että perustuslakivaliokunnan lausunto olisi valmiina vielä tämän vuoden aikana. Eduskunnan tulisi päästä äänestämään lakikokonaisuuksista viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jotta myös uudistusta koskevat muut lait ehditään käsitellä nykyisen eduskunnan toimikauden viimeiseen täysistuntopäivään 14.3. mennessä.

− Satakunnassa uudistuksen valmistelijat odottavat lainsäädäntöprosessin etenemistä ja sitä kautta suunnittelusta käytännön toimiin pääsemistä. Tavoitteenamme on nyt tunnistaa valmistelijoidemme kanssa ne toimenpiteet, jotka voisimme ottaa käytäntöön välittömästi, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä Satakunnan maakuntavalmistelun tilanteesta.