Poliittinen ohjausryhmä: Satakunnassa erinomaiset valmiudet käynnistää maakunnan toiminta

with Ei kommentteja

Satakunnassa monialaisen maakunnan valmistelua jatketaan tavoitteellisesti. Poliittinen ohjausryhmä kävi tiistai-illan 20.11. kokouksessaan läpi valmistelutyön ajankohtaisasioita muun muassa taloudesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta, kiinteistöasioista sekä viestinnästä.

− Uudistus etenee kokonaisuudessaan hitaasti, mutta varmoin askelin eteenpäin. Seuraavan kolmen kuukauden kuluessa tiedämme, onko useiden vuosien ajan valmisteltu lakikokonaisuus menossa läpi eduskunnassa ja saammeko lainsäädännöllisen tuen jatkaa nykyistä valmistelutyötä, kertoo maakuntauudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Kallio.

Valtakunnallisestikin tarkasteltuna Satakunnassa on erittäin hyvät valmiudet käynnistää maakunnan juridinen toiminta. Lainsäädännön etenemistä odotellessa selvitetään, mitkä valmistelutyön osa-alueet voitaisiin ottaa käyttöön välittömästi. Valmistelutyössä tehdään paitsi alueellista yhteistyötä, myös maakuntien välistä yhteistyötä. Satakunnassa yhteistyötä tehdään erityisesti Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien kanssa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ICT:n osalta. Lisäksi valmistaudutaan aktiivisesti valtioneuvoston kanssa alkuvuodesta 2019 käytäviin talouden keskusteluihin.

Perustuslakivaliokunnan työ käynnissä

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuus siirtyi noin viikko sitten perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Alustavana tavoitteena on, että perustuslakivaliokunnan lausunto olisi valmiina vielä tämän vuoden aikana. Perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa käsittelyä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen mietintöjen on tarkoitus siirtyä eduskunnan täysistunnon äänestettäväksi.

Eduskunnan tulisi päästä äänestämään lakikokonaisuuksista viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jotta myös uudistusta koskevat muut lait ehditään käsitellä eduskunnan toimikauden viimeiseen täysistuntopäivään 14.3. mennessä.

Jos lakikokonaisuudet hyväksytään kevään aikana, maakuntavaalit voidaan järjestää syksyllä 2019 ja uusi maakuntavaltuusto voi aloittaa työnsä vuoden 2020 alusta. Uusien maakuntien vastuu astuisi siten suunnitellusti voimaan 1.1.2021. Täysin toimivaltainen uusi maakunta olisi 1.1.2024, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantuloa on suunniteltu käynnistettäväksi vaiheittain.