Miten Satakunnassa suoriudutaan sote-palveluiden järjestämisestä? Tutustu THL:n arviointiin!

with Ei kommentteja

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen arviointi Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on valmistunut. Arviointi kohdistui vuoden 2017 toimintaan.

Maakuntien suoriutumista verrattiin muihin maakuntiin ja koko maahan. Arviointi nosti esiin suuren joukon havaintoja, joista on raportoitu erityisesti sellaiset, jotka maakunnassa poikkesivat maan keskimääräisistä arvoista. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että maakuntien järjestämistoimintaa voidaan arvioida vasta, kun järjestämisvastuu alueen palveluista on siirtynyt niille.

− Satakunnan osalta huomio kiinnittyy erityisesti väestön yleiseen terveydentilaan, ikääntyneiden suureen määrään, terveyspalveluiden rakenteeseen ja saavutettavuuteen sekä kustannusrakenteeseen. Nämä ovat Satakunnan sote-valmistelutyön kulmakiviä, joiden kautta toimintaa pyritään kehittämään kokonaisuutena, kommentoi muutosjohtaja Terttu Nordman raportoinnin tuloksia.

Arviointi on osa harjoituskokonaisuutta, jolla Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varautuvat tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ohjaustoimintaan. Harjoituksen avulla valmistaudutaan varsinaisten asiantuntija-arviointien toteuttamiseen, jotka tehdään vuonna 2019, mikäli eduskunnassa oleva sote-lainsäädäntö tulee hyväksytyksi. Arviointi pohjautuu kansallisiin indikaattoritietoihin ja tiiviiseen yhteistyöhön maakuntien kanssa.

Maakuntien seurannan ja arvioinnin vastuuhenkilönä on toiminut arviointijohtaja, professori Pekka Rissanen. Arviointityötä on koordinoinut projektipäällikkö Kimmo Parhiala. Satakunnan alueellisena arviointipäällikkönä toimi Hannele Ridanpää.

Tutustu raporttiin ja videokoosteeseen.