Työkyky kuuluu kaikille

with Ei kommentteja

Osatyökykyisten ja vammaisten työllistymistä ja osallistumista on kehitetty Satakunnassa kuluneen puolentoista vuoden aikana muun muassa kehittämällä työttömien terveydenhuoltoa, etsimällä kehitysvammaisille väyliä palkkatyöhön ja tukemalla opiskelijoiden työllistymistä.

− Osatyökykyisten ja vammaisten palveluja on haluttu parantaa, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet työmarkkinoille siirtymiseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Satakunnassa esimerkiksi vain pieni osa kehitysvammaisista on aktiivisesti mukana työelämässä, ja osatyökykyisten työllistymisessä on edelleen haasteita, kertoo projektipäällikkö Elina Patana.

Osatyökykyisten työllistymistä on edistetty esimerkiksi terveydenhuollon, työhönvalmennuksen ja kuntouttavan opiskelun kautta. Kehitysvammaisten työllistymistä puolestaan on edistetty Porin vammaispalveluiden ja psykososiaalisten palveluiden osallisuutta ja työllistymistä edistävillä kokeiluilla, kuten palkkatyömahdollisuuksien etsiminen työharjoittelun kautta, osaaminen edellä. Tuloksena oli neljä työllistymistä. Asiakkaat nähtiin työntekijöinä joilla on osaamista, eikä niinkään kehitysvammaisina henkilöinä

− Osatyökykyisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, koska yli puolella työikäisistä suomalaisista on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma, joka usein estää työhön paluun tai jopa kokonaan työelämään pääsyn. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä, mutta yhtä kaikki tarvitsemme palveluja, jotka tukevat työkykyä ja työllistymistä, Patana tiivistää.

Satakunnan alueella osatyökykyisille suunnattujen palvelujen kehitystyötä on tehty yhdessä asiakkaiden, kuntien, kuntayhtymien, TE-hallinnon, oppilaitosten, KELAn, kolmannen sektorin ja yksityisten yritysten kanssa. Tavoitteena on ollut luoda Satakuntaan yhtenäinen, verkostomainen toimintamalli, joka kokoaa yhteen osatyökykyisten palvelut osallisuuden ja työllistymisen parantamiseksi. SATAOSAA on osa hallituksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta.

Tutustu hankkeen tuloksiin virtuaalikirjan kautta!