Terveyden edistämisen hankkeiden uutiskirje, joulukuu 2018

with Ei kommentteja
Neuvokas perhe -hanke kiittää yhteistyöstä!

Neuvokas perhe hankkeena päättyy 31.12.2018, mutta menetelmä säilyy ja työ lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi jatkuu. Kärkihankkeen tuella Neuvokas perhe -menetelmä on otettu käyttöön koko Satakunnassa, kaikissa äitiys- ja lastenneuvolassa ja alakoulujen terveydenhuollossa. Työ menetelmän juurtumiseksi on myös hyvässä vauhdissa. Menetelmän juurtumisen varmistamiseksi on tärkeä tukea terveydenhoitajia menetelmän käytössä jatkossakin ja huolehtia myös tarpeellisen täydennyskoulutuksen tarjoamisesta niin terveydenhoitajille kuin kaikille muillekin lapsiperheiden parissa toimiville ammattilaisille. Kärkihankkeen päättyessä Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ottaa vastuun menetelmän käytöstä ja ylläpidosta. Hankkeen loppuraportti, toimintamallikuvaukset ynnä muut hankkeen dokumentit ja tuotokset tullaan lisäämään kärkihankkeiden verkkosivuille. Tuotetaan yhdessä iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin jatkossakin!

Kohti elintapamuutoksia – Sata-Lipake pilotoi!

Sata-Lipake –hankkeen pilotointi on alkanut koko Satakunnan alueella ja osalla HYTE-valmentajia on jo iso joukko valmennettavia asiakkaita. Elintapamuutokset tehdään pienin askelin ja oman valmentajan tuki on asiakkaalle ensiarvoisen tärkeä. Voidaan sanoa, että HYTE-valmentaja on kuin oma PT. Ensimmäiset valmennusryhmät alkavat tammikuussa Verkkopuntari-ohjelmassa ja tällä tavoin voi asiakas saada sekä HYTE-valmentajan että ryhmän tuen elintapamuutoksen toteuttamiseen. Aktiivisuusrannekkeet ovat kovassa käytössä ja osoittautuneet todella tärkeiksi kannustimiksi liikkumisen aloittamisessa vähän liikkuville asiakkaille.

Sata-Lipake –hanke porskuttaa kohta vielä kovempaa vauhtia, kun joukkoon liittyy toinen projektisuunnittelija vuoden alusta.

VESOTE-hanke päättyy, elintapaohjaus jatkuu!

VESOTE-hanke on päättymässä vuoden loppuun. Hankkeen tavoitteena on ollut ottaa käyttöön ja vahvistaa vaikuttavia ja laadukkaita elintapaohjauksen toimintamalleja, vahvistaa sosiaali-ja terveydenhuollon sekä liikunta-alan ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista ja yhteistyötä sekä yhtenäistää kirjaamis-ja tilastointikäytäntöä lähikoulutuksin ja verkkokoulutuksin. Hankkeen aikana on koulutettu lähes 150 ammattilaista elintapaohjaajiksi. Koulutuksissa elintapaohjaajat ovat harjoitelleet elintapojen puheeksi ottamista sekä asiakkaan motivointia elintapojen muutokseen. Elintapaohjauksen prosessit on kuvattu ja ne sisältävät sekä liikunnan-,ravitsemuksen että unen palveluketjukuvaukset. Myös sähköisten palvelujen suunnitelma on tehty ja myöhemmin sähköinen elintapaohjauksen palvelutarjotin löytyy maakuntasivuilta. VESOTE-hankkeen kohderyhmäasiakkaille, eli COPD-, valtimotauti –ja mielenterveys sekä päihdeasiakkaille suunnatusta elintapaohjauksen pilotista saatiin lupaavia tuloksia elintapojen parantumisesta lyhyelläkin aikavälillä. Myös palautekyselyistä saatujen vastausten mukaan uudenlainen tapa tehdä elintapaohjausta on koettu vaikuttavaksi ja hyödylliseksi. Vaikka hanke loppuu, hyvä työ jatkuu edelleen. Jatko-ja täydennyskoulutusten tarjoaman osaamisen lisäämisen, sekä satakuntalaisten innon ja yhteistyön avulla uskomme elintapaohjauksen palvelujen kehittyvän edelleen.

Selvin päin Satakunnassa -hankkeella kiireinen vuosi

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen vuosi on vierähtänyt työstäen ehkäisevän päihdetyön rakenteita Satakunnassa. Lähes kaikista Satakunnan kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön lain vaatima toimielin ja toimielimen lisäksi moniammatillinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Lisäksi lähes kaikista kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöistä on muodostettu verkosto Satakuntaan, joka on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. Verkostossa on työstetty ehkäisevän päihdetyön vuosikello Satakuntaan, jonka toimintoja aloitetaan yhteistyössä toteuttamaan vuoden alusta. Varhaisen puuttumisen toimintamallien ja pakka toimintamallin jalkautumiset on aloitettu Satakuntaan.

Pakka-toimintamalliin liittyen Satakuntaan on perustettu maakunnallinen tarjontatyöryhmä, joka kokoontui joulukuulla ensimmäisen kerran. Työryhmän jäsenet koostuvat anniskeluelinkeinon-, poliisin-, pelastuslaitoksen-, tullin-, veikkauksen-, alkoholivalvonnan-, oppilaitoksen-, turvallisuusalan ja Alkon edustajista. Tavoite on saada työryhmään jäseniä ympäri Satakuntaa. Maakunnallinen tarjontatyöryhmä kokoontuu kiertävästi ympäri Satakuntaa.

Päihdetilannekysely on avoinna vielä joulukuun loppuun saakka koko Satakunnassa. Vielä kerkeää käydä vastaamassa kyselyyn ja vaikuttaa ehkäisevään päihdetyöhön. Vastaa kyselyyn!


Kärkihankkeiden työntekijät kiittävät kaikkia hankkeiden eri toimintoihin osallistuneita kuntien, kuntayhtymien, maakunnan, järjestöjen, oppilaitosten, yritysten ynnä muiden yhteistyötahojen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia arvokkaasta työstänne hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman teidän panostanne emme olisi onnistuneet.

Hyvää joulua ja vielä parempaa uutta vuotta 2019!

Tutustu uutiskirjeeseen!