Satakunnan kuntoutuspalvelut kaipaavat kehittämistä, lisäresursseja ja resurssien uudelleenkoordinointia

with Ei kommentteja

 Satakunnan kuntoutuspalvelut kaipaavat kehittämistä ja lisäresursseja, selviää tuoreesta Satakunnan maakuntauudistuksen toteuttamasta selvityksestä. Satakunnassa ollaan hyvin innokkaita kehittämään kuntoutuspalveluita. Kunnissa koetaan tarvetta nykyisten palveluiden kehittämiseen, mutta myös uudenlaisten palveluiden kehittämiseen.

− Kuntoutuksen resurssit koetaan riittämättömiksi ja ala liian sektoroituneeksi. Kuntoutuskenttä on laaja, joten kuntoutusalan ammattilaiset eivät välttämättä tunne oman erikoisalansa ulkopuolelle jääviä kuntoutuspalveluita kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuspalveluihin sisältyy niin kasvatuksellista, lääkinnällistä, sosiaalista kuin ammatillistakin kuntoutusta, ja näistä palveluista tiedottamista tulisi selvityksemme mukaan tehostaa, kertoo maakuntauudistuksen kuntoutuspalveluiden valmistelija Marianne Kivelä.

Kuntoutukseen kaivataan Satakunnassa vahvempaa koordinointia, ammatillista lisäkoulutusta sekä palveluiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämistä. Kuntoutustarpeen arviointiin tulisi kehittää yhtenäisiä mittareita ja arviointimenetelmiä, sillä kuntoutuksellisten palvelutarpeiden tunnistamisessa on selvityksen perusteella puutteita.

Erityisesti lasten kuntoutusta, kuten toimintaterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta, koskevat huolet nousivat esiin: resurssit koetaan riittämättömiksi. Perhekeskukset koetaan paikallisesti tärkeänä toimijana lasten ja perheiden kuntoutuksen toteuttajana, erikoissairaanhoidon rinnalla.

Keskeisiä huomioita ovat myös työikäisten kuntoutuksen haasteet, sekä väestön ikääntymisestä johtuvat kuntoutustarpeet. Työikäisten kuntoutus vähentää työkyvyttömyyden kustannuksia, joten tuloksellisiin kuntoutuspalveluihin sijoittaminen kannattaa. Väestön ikääntyessä kuntoutuspalveluita tulee osittain tarjota myös suoraan kotiin vietävinä palveluina. Liikkuvien palveluiden ja digipalvelujen tarve ja käyttö tulee tulevaisuudessa kasvamaan.

− Kuntoutuksen tulisi aina olla suunnitelmallista, tavoitteellista, prosessinomaista ja monialaista. Toimivat kuntoutuspalvelut vaativat palveluiden jatkuvaa arviointia ja kehittämistä saadun asiakaspalautteen sekä itsearvioinnin perusteella. Palvelujen tasalaatuisuus ja yhdenvertaisuus tulee turvata koko maakunnan alueella, Kivelä täydentää.

Satakunnan maakuntauudistus selvitti loppuvuodesta 2018 kuntoutuspalvelujen nykytilannetta, palvelujen tunnettavuutta, toimivuutta, saatavuutta ja palvelun kehittämistarpeita Satakunnassa. Sähköiseen kyselyyn vastasi 125 eri kuntoutusalojen asiantuntijaa sekä kuntoutuksen kokemusasiantuntijoita.